Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 9 z 80
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 560
Dostupné soubory: 560
  1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2021
  2. Informace o zveřejnění
...
Datum 2022-07-12
Velikost souboru 60.78 KB
Stáhnout 173

Veřejná vyhláška - Krajský úřad Středočeského kraje - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Návrh opatření obecné

...
Datum 2022-06-30
Velikost souboru 377.95 KB
Stáhnout 182

Územní plán Lipec - úprava

- oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu

vyvěšeno: 30.6.2022
sejmuto: 31.8.2022

Datum 2022-06-30
Velikost souboru 329.55 KB
Stáhnout 185

Obsahuje soubory:

  • Audit 2021.pdf
  • FIN FIN.pdf
  • Příloha FIN.pdf
  • Rozvaha ZÚ.pdf
  • Tabulka MF ZÚ.pdf
  • Údaje o
...
Datum 2022-06-17
Velikost souboru 4.71 MB
Stáhnout 164

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok 2021

Kolegium starostů na svém jednání dne 8. června 2022 schválilo:

  • Usnesením č.
...
Datum 2022-06-09
Velikost souboru 120.7 KB
Stáhnout 77

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 15. 6. 2022

...
Datum 2022-06-08
Velikost souboru 0
Stáhnout 90

Obsah příloh:
- SOP Účetní uzávěrka za rok 2021
- SOP Závěrečný účet za rok 2021
- SOP Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno: 6.

...
Datum 2022-06-06
Velikost souboru 2.02 MB
Stáhnout 170