Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19 (září - prosinec 2020)

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti.


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 30. 12. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 17/2020. [dokument ke stažení]

Dne 23. 12. 2020

 • Sbírka zákonů č.593-599/2020, částka 242 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně a přijetí krizových opatření [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1373 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1374 Prodloužení krizových opatření do 26. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1375 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1376 Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1377 Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1378  Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1379 Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 24. prosince 2020 stanoví lhůty pro soustřeďování infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním [dokument ke stažení
 • Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska [dokument ke stažení]

Dne 21. 12. 2020

 • Sbírka zákonů č.578/2020, částka 237 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1370 - Krizové opatření o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví -  povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021 [dokument ke stažení]

Dne 17. 12. 2020

 • Sbírka zákonů č.564/2020, částka 231 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření [dokument ke stažení

Dne 15. 12. 2020

Dne 14. 12. 2020

 • Informační leták MZDR k dobrovolnému Ag testování pro všechny občany [dokument ke stažení]
 • Co se změní od pátku 18. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví -  Antigenní testování veřejnosti od 16.12.2020 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1332 Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1333 Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 (nápoje - okénko) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1334 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1335 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1336 Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.532-537/2020, částka 220 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 10. 12. 2020

 • Usnesení vlády č. 1294 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1295 Prodloužení stávajících krizových opatření [dokument ke stažení]

Dne 9. 12. 2020

Dne 7. 12. 2020

 • Co se změní od středy 9. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1290 Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1291 Změna krizového opatření o provádění periodických zdrav. prohlídek [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1292 Úprava krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření Min. zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR [dokument 1 ke stažení] [dokument 2 ke stažení]

Dne 4. 12. 2020

Dne 30. 11. 2020

 • UV č. 11196 o změně krizových opatření - ukončení činnosti určených škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • UV č. 1262 Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • UV č. 1263 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020 [dokument ke stažení]
 • UV č. 1264 Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování pedagogů, s účinností od 4. do 18.12.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3.12.2020 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]
 • Změny v nařízení od čtvrtka 3. 12. 2020 [dokument ke stažení]

Dne 20. 11. 2020

 • Sbírka zákonů č.471-478/2020, částka 194 Sb. - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Prodloužení stávajících krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 30.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc s účinností od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, zaměstnanci od 21.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, klienti od 21.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, sociální služby, stacionáře od 21.11.2020
  [dokument ke stažení]
 • Sdělení Ministarstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19. [dokument ke stažení]

Dne 16. 11. 2020

 • Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 462-465/2020 Sb. [dokument ke stažení]

Dne 13. 11. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 16/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 15/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 3. 11. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování a použití OOP zaměstnanci od 4.11.2020 a 9.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, sociální služby, stacionáře od 4.11.2020
   [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 13/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 2. 11. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. [dokument ke stažení]

Dne 31. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 12/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 30. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č.439-447/2020, částka 180 Sb. - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Zdůvodňení nasazení opatření Ministerstva zdravotnictví ČR [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 11/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 26. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 431/2020, částka 176 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Zákaz volného pohybu osob na území celé ČR v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými vyjímkami, a další. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1101 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o organizačních opatřeních poskytovatelů zdravotních služeb. [dokument ke stažení]  [příloha]
 • Usnesení vlády ČR č. 1100 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče. [dokument ke stažení]  [příloha]

Dne 23. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 429/2020, částka 174 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření. [dokument ke stažení]

Dne 21. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 10/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č. 424/2020, částka 171 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1078, 1079 a 1080 o přijetí krizového opatření. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů. [dokument ke stažení]

Dne 19. 10. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, sociálních služeb
   [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení záznamu o pozitivním nálezu ISIN [dokument ke stažení]

Dne 19. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 421/2020, částka 169 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Provoz škol od 21.10.2020. [dokument ke stažení]

Dne 16. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č.416-420/2020, částka 168 Sb. - Nařízení vlády ČR o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2, přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 16. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 9/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 14. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 8/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 13. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. [dokument ke stažení]

Dne 12. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 407-414/2020, částka 166 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Uzavření škol, omezení shromažďování na 6 osob, dočasné uzavření restaurací, klubů a barů, zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech, a další. [dokument ke stažení]

Dne 9. 10. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice č.8/2020 - zrušení nařízení č. 5/2020 a 7/2020.  [dokument ke stažení]

Dne 8. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č.399/2020, částka 162 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 2. 10. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice č. 7/2020 - omezení provozu škol.  [dokument ke stažení]

Dne 30. 9. 2020

 • Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky platný od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů [dokument ke stažení]

Dne 22. 9. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice č. 6/2020 - zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole.  [dokument ke stažení]

Dne 18. 9. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice - zákaz pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) na hromadných akcích.  [dokument ke stažení]  


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020