Obecní výbory v letech 2022 - 2026

Po komunálních volbách v roce 2022 rozhodlo Obecní zastupitelstvo v Krakovanech o ustanovení těchto výborů: výbor finanční, kontrolní, sportu a mládeže, školský, životního prostředí, sociální, kultury a partnerských vztahů.

Výbory pracují jako odborné a iniciativní orgány obecního zastupitelstva, a to v následujícím složení: 

Finanční výbor

 • Předseda: Mgr. Roman Pecka
 • Členové: Marie Drábková, Dagmar Tlučhořová

Kontrolní výbor

 • Předseda: Libor Maškarinec
 • Členové: Tereza Benešová, Ilona Formánková

Výbor sportu a mládeže

 • předseda: Ondřej Beneš
 • členové: Ing. Jiří Beneš, Stanislav Šindelář

Školský výbor

 • Předseda: Josef Koláčný ml.
 • Členové: Lucie kašparová, Lenka Vojáčková

Výbor životního prostředí

 • Předseda: Bc. Jan Špinka
 • Členové: David Horák, Tomáš Tuhý

Sociální výbor

 • Předseda: Ing. Pavla Gerhátová
 • Členové: Ludmila Kašíková, Ludmila Kubíčková

Výbor kultury a partnerských vztahů

 • Předseda: Ludmila Podlešáková
 • Členové: Mgr. Lenka Poláková, Leona Pospíšilová