Územní plán obce Krakovany

Studie zahrnuje plán zástavby v obci Krakovany. Jedná se o územní plán obce Krakovany úplné znění po změně
č. 1, který zpracoval Ing. Arch. Pavel Krolák a nabyl účinnosti 17.3.2023. Územní plán včetně příloh je ke stažení
v přiložených souborech.

březen 2023

Ing. Martina Kopencová

starostka obce

Dostupné soubory:

Územní plán obce Krakovany, úplné znění po změně č. 1, nabyl účinnosti dne 17.3.2023. 

Územní plán včetně příloh je ke stažení v přiložených souborech. 

Přiložené soubory:

  • 00_Textová část úplného
...
Datum-340517. 3. 2023 9:12
Velikost souboru-3405 10.76 MB
Stáhnout-3405 483
 

Změna č.1 územního plánu obce Krakovany 2023

Opatření obecné povahy - změna č. 1 územního plánu Krakovany 2023.

vyvěšeno: 2.3.2023
sejmuto: 17.3.2023

Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Krakovany podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

...
Datum-34022. 3. 2023 20:00
Velikost souboru-3402 34.34 MB
Stáhnout-3402 183
 

Změna č.1 územního plánu obce Krakovany 2022 - veřejné projednávání

Veřejné projednání změny č.1 územního plánu obce Krakovany proběhne 15.6.2022 od 15 hod. na Obecním úřadu Krakovany, Krakovany 15, 281 27. 

vyvěšeno: 2.5.2022

Soubor obsahuje následující přílohy:                                            

  • 00_Příloha č 1 -
...
Datum-33102. 5. 2022 21:13
Velikost souboru-3310 33.28 MB
Stáhnout-3310 406
 

Územní plán obce Krakovany z roku 2015

Studie zahrnuje plán zástavby v obci Krakovany. Jedná se o územní plán obce, který vypracovala ing. arch. Tichá a nabývá platnosti v červenci roku 2015.

Územní plán včetně příloh je ke stažení v přiložených souborech níže.

červenec 2015

Josef Polák

starosta obce

Soubor obsahuje následující přílohy:

- OOP č 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015, kterým se vydává územní plán KRAKOVANY
- Územní plán Územní plán obce Krakovany - textová

...
Datum-1199. 7. 2015 17:44
Jazyk-119  Česky
Velikost souboru-119 15.15 MB
Stáhnout-119 1.710