Územní plán obce Krakovany

Studie zahrnuje plán zástavby v obci Krakovany. Jedná se o územní plán obce, který vypracovala ing. arch. Tichá a nabývá platnosti v červenci roku 2015.

Územní plán včetně příloh je ke stažení v přiložených souborech níže.

červenec 2015

Josef Polák

starosta obce

 

Dostupné soubory:

Soubor obsahuje následující přílohy:

- OOP č 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015, kterým se vydává územní plán KRAKOVANY
- Územní plán Územní plán obce Krakovany - textová

...
Datum-1199. 7. 2015 17:44
Jazyk-119  Česky
Velikost souboru-119 15.15 MB
Stáhnout-119 1.495
 

Změna č.1 ÚP obce Krakovany

Veřejné projednání změny č.1 územního plánu obce Krakovany proběhne 15.6.2022 od 15 hod. na Obecním úřadu Krakovany, Krakovany 15, 281 27.í.

 

Soubor obsahuje následující přílohy:

  • 00_Příloha č 1 - Srovnávací text.pdf
  • 00_Textová část.pdf
  • 01_Základní členění.pdf
  • 02_Hlavní výkres.pdf
  • 03_Výkres
...
Datum-33102. 5. 2022 21:13
Velikost souboru-3310 33.28 MB
Stáhnout-3310 214