Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dne 2.3.2020 byla doručena na Obec Krakovany žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • obsah žádosti: žádost o zaslání investičních plánů
  • žádost č.j. 89/2020
  • odpověď č.j. 89/2020 ze dne 2.4.2020