Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Dne 30.1.2024 byla na úřední desce Obce Krakovany vyvěšena výroční zpráva za rok 2023 o činnosti Obecního úřadu Krakovany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


 Dne 25.1.2023 byla na úřední desce Obce Krakovany vyvěšena výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obecního úřadu Krakovany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Dne 3.2.2022 byla na úřední desce Obce Krakovany vyvěšena výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obecního úřadu Krakovany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Dne 2.3.2020 byla doručena na Obec Krakovany žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • obsah žádosti: žádost o zaslání investičních plánů
  • žádost č.j. 89/2020
  • odpověď č.j. 89/2020 ze dne 2.4.2020