Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 8 z 71
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 493
Dostupné soubory: 493

Mimořádné jednání vlády 25. 11. 2021, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření

Vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dní s platností od 00:00 hod.

...
Datum 2021-11-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 68

Vyhláška nahrazuje: 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

...
Datum 2021-11-25
Velikost souboru 126.01 KB
Stáhnout 60

Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022

vyvěšeno: 25. 11. 2021
sejmuto: 22. 12. 2021

Datum 2021-11-25
Velikost souboru 135.25 KB
Stáhnout 55

Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2025

vyvěšeno: 25.11.2021
sejmuto: 22. 12. 2021

Datum 2021-11-25
Velikost souboru 123.49 KB
Stáhnout 56

Návrh rozpočtu Svazku obcí Týnecko na rok 2022

vyvěšeno: 22. 11. 2021
sejmuto: 7. 12. 2021

Datum 2021-11-22
Velikost souboru 51.29 KB
Stáhnout 59

Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 19. 11. 2021

  • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách [
...
Datum 2021-11-20
Stáhnout 67

Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 18.11.2021

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s
...
Datum 2021-11-19
Stáhnout 70