Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 8 z 88
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 612
Dostupné soubory: 612

Obsah příloh:
- Účetní závěrka za rok 2022
- Závěrečný účet za rok 2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- Rozpočtové opatření č.

...
Datum 2023-05-31
Velikost souboru 1.56 MB
Stáhnout 60

Pozvánka na valnou hromadu HS

Honební

...
Datum 2023-05-30
Velikost souboru 118.38 KB
Stáhnout 68

Obsah příloh:

  • Návrh závěrečného účtu za rok 2022
  • Inventarizační zpráva 2022
  • Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávního
...
Datum 2023-05-25
Velikost souboru 3.2 MB
Stáhnout 96

Záměr na pronájem bytu na čp. 206

ZO Krakovany na svém jednání dne 3.5.2023 projednalo a schválilo záměr na

...
Datum 2023-05-17
Velikost souboru 42.53 KB
Stáhnout 56

Záměr nájmu nebytových prostor - tělocvičny

Zastupitelstvo obce Krakovany vyhlašuje podle zákona č. 128/2000 Sb. § 39 a na záklaě rozhodnutí ZO ze dne 3. 5.

...
Datum 2023-05-16
Velikost souboru 525.02 KB
Stáhnout 51

Záměr na prodej parcely č. 287/20 o rozměrech 116 m2 v  kú Božec (odděleno z parcely č. 287/1)

Zastupitelstvo obce

...
Datum 2023-05-16
Velikost souboru 395.72 KB
Stáhnout 52

Záměr na prodej parcely č. 287/1 v kú Božec

Zastupitelstvo obce Krakovany vyhlašuje podle zákona č. 128/2000 Sb. § 39 a na záklaě rozhodnutí ZO ze dne 12. 4.

...
Datum 2023-05-16
Velikost souboru 463.85 KB
Stáhnout 45