Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 8 z 78
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 545
Dostupné soubory: 545

Obsahuje soubory:

  • Audit 2021.pdf
  • FIN FIN.pdf
  • Příloha FIN.pdf
  • Rozvaha ZÚ.pdf
  • Tabulka MF ZÚ.pdf
  • Údaje o
...
Datum 2022-05-17
Velikost souboru 4.71 MB
Stáhnout 111

Územní plán Krakovany - veřejná vyhláška

- oznámení pořizovatelke o zahájení řízení o konání veřejného projektu k návrhu změny č. 1 pořizované zkráceným postupem

vyvěšeno:

...
Datum 2022-05-13
Velikost souboru 335.13 KB
Stáhnout 186

Změna č.1 ÚP obce Krakovany

Veřejné projednání změny č.1 územního plánu obce Krakovany proběhne 15.6.2022 od 15 hod. na Obecním úřadu Krakovany, Krakovany 15, 281

...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 33.28 MB
Stáhnout 208

3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje („3. AZÚR“) a Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR na udržitelný rozvoj území

vyvěšeno: 2.5.2022

sejmuto:

...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 566.25 KB
Stáhnout 146

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Datum 2022-05-02
Velikost souboru 379.98 KB
Stáhnout 139

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

  • Návrh na vyslovení souhlasu PSP - ukončení stavu pandemické pohotovosti [
...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 0
Stáhnout 74

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 4. 5. 2022

...
Datum 2022-04-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 75