Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 8.11. Jednání ZO 8.11.2023

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 8. 11. 2023 

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
1.11.2023 Budova OÚ 8.11.2023 18:30 Jednání ZO

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín za rok 2022/2023
 4. Usnesení č. 14/2023 – Dohoda o ukončení smlouvy o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany
 5. Usnesení č. 15/2023 - Koncesní smlouva na provozování vodovodu a kanalizace
 6. Usnesení č. 16/2023 - Dodatek č.1 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín
 7. Žádost o finanční příspěvek Lampionový průvod
 8. Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na rok 2024
 9. Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2025-2026
 10. Návrh rozpočtu na rok 2024
 11. Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu 2025-2027
 12. Vánoční balíčky pro seniory
 13. Inventarizace majetku obce za rok 2023
 14. Usnesení č. 17/2023 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda u umístění stavby č.IV-12-6033869
 15. Usnesení č. 18/2023 - Obecně závazná vyhláška 1/2024 – O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 16. Usnesení č. 19/2023 - Obecně závazná vyhláška 2/2024 – O místním poplatku za psy
 17. Usnesení č. 20/2023 - Obecně závazná vyhláška 3/2024 – O obecním poplatku za obecní prostranství
 18. Žádost o finanční příspěvek – SK Krakovany (kabiny)
 19. Žádost o finanční příspěvek – SK Krakovany (činnost)
 20. Žádost o finanční příspěvek – kynologové Krakovany
 21. Kalkulace TOP Instal – kotel tělocvična
 22. Kalkulace ENERGIE AG Kolín – čerpadla
 23. Žádost o finanční příspěvek Domácí hospic SRDCEM
 24. Usnesení č. 21/2023 – prodej 39m2 parc. č. 121 kú Krakovany
 25. Rozpočtové opatření č.6
 26. Ostatní
  1. Audit
  2. Rozsvícení vánočního stromu
  3. Žádost o podporu válečných veteránů
  4. Sekání trávy Dolejšek
Information
Datum 2023-11-01
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 0
Licence