Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 6 z 89
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 619
Dostupné soubory: 619

Návrh rozpočtu Svazku obcí Týnecko na rok 2024

vyvěšeno: 9. 11. 2023
sejmuto: 8. 12. 2023

Datum 2023-11-09
Velikost souboru 48.45 KB
Stáhnout 25

Oznámení veřejnou vyhláškou - Městský úřad Kolín

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení v Kolíně a Třech

...
Datum 2023-11-08
Velikost souboru 1020.49 KB
Stáhnout 29

Oznámení veřejnou vyhláškou - Městský úřad Kolín

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení v

...
Datum 2023-11-06
Velikost souboru 879.69 KB
Stáhnout 32

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 8. 11. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-11-01
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Veřejná vyhláška – vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

vyvěšeno: 31.10.2023
sejmuto: 15.11.2023

Datum 2023-10-31
Velikost souboru 108.74 KB
Stáhnout 33

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby v k.ú. Lipec

vyvěšeno: 9.10.2023
sejmuto: 24.10.2023

Datum 2023-10-09
Velikost souboru 1.88 MB
Stáhnout 47

Oznámení veřejnou vyhláškou - Městský úřad Kolín

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu rekonstrukce kanalizace v ulici Třídvorská v

...
Datum 2023-10-09
Velikost souboru 1.04 MB
Stáhnout 39