Zápisy z jednání ZO

Kategorie: Zápisy ZO 2018 - 2022
Dostupné soubory: Strana 1 z 3
folderZápisy ZO 2018 - 2022
Podkategorií: 0
Souborů: 21
Dostupné soubory: 21

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 23. 9. 2020

Usnesení č. 17/2020 – Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ

...
Datum 2020-09-30
Velikost souboru 226.23 KB
Stáhnout 105

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 12. 8. 2020

Usnesení č. 13/2020 – Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě o odvozu

...
Datum 2020-08-20
Velikost souboru 239.65 KB
Stáhnout 103

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 11.6. 2020

Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020;

...
Datum 2020-06-16
Velikost souboru 102.23 KB
Stáhnout 91

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 29.4. 2020

Žádost o finanční příspěvek – Včelaři Týnec n. L.; Žádost o

...
Datum 2020-05-07
Velikost souboru 117.31 KB
Stáhnout 80

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13.3. 2020

Usnesení č.2 - Uzavření MŠ Krakovany – Covid 19; Usnesení č.3 - Uzavření tělocvičny – Covid

...
Datum 2020-03-16
Velikost souboru 84.56 KB
Stáhnout 71

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 12.2. 2020

Nabídka na prodej parc. č. 1117/3 kú Krakovany; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro

...
Datum 2020-02-21
Velikost souboru 107.05 KB
Stáhnout 89

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18.12. 2019

Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany; Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky

...
Datum 2019-12-30
Velikost souboru 101.88 KB
Stáhnout 172