Kategorie: Hospodaření obce
Strana 1 z 2
Počet podkategorií: 2
folder.png Hospodaření obce
Souborů: 7
Dostupné podkategorie:
Dostupné soubory:

Obsah příloh:

- Audit dílčí.pdf
- AUDIT KONEČNÝ.pdf
- FIN ZÚ.pdf
- Finanční vypořádání 2019.pdf
- návrh Zú.pdf
- protokol o schválení PO -podepsany.pdf
- Protokol o schválení ÚZ.pdf
- Příloha rozvahy ZÚ.pdf
- Příloha Rozvahy ZŠ ZÚ.pdf
- Rozvaha ZU.pdf
- Rozvaho ZŠ ZÚ.pdf
- Údaje o poskytnutých garancích.pdf
- Údaje o projektech partnerství.pdf
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ ZÚ.pdf
- Výkaz ZS -závěrečný účet.pdf

Vyvěšeno dne: 11. 6. 2020
Sejmuto dne: 30. 6. 2021

Datum 2020-06-11
Velikost souboru 3.77 MB
Stáhnout 28

Obsah příloh:

- Audit dílčí.pdf
- AUDIT KONEČNÝ.pdf
- FIN ZÚ.pdf
- Finanční vypořádání 2019.pdf
- NÁVRH ZÚ.pdf
- návrh Zú.pdf
- Příloha rozvahy ZÚ.pdf
- Příloha Rozvahy ZŠ ZÚ.pdf
- Rozvaha Z´úU.pdf
- Rozvaho ZŠ ZÚ.pdf
- Údaje o poskytnutých garancích.pdf
- Údaje o projektech partnerství.pdf
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ ZÚ.pdf
- Výkaz ZS -závěrečný účet.pdf

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2020

Datum 2020-04-30
Velikost souboru 3.76 MB
Stáhnout 36

Obsah příloh:

- Dílčí audit.pdf
- FIN obec.pdf
- Finanční vypořádání dotací.pdf
- Návrh závěrečného účtu.pdf
- Návrh_Závěrečného_účtu_obce_Gordik.pdf
- Příloha rozvahy obce.pdf
- Příloha rozvahy ZŠ.pdf
- Rozvaha obce.pdf
- Rozvaha ZŠ.pdf
- Výkaz zisku a ztrát - obec.pdf
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ.pdf
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf

Vyvěšeno dne: 19. 6. 2019
Sejmuto: 30. 6. 2020

Datum 2019-06-19
Velikost souboru 5 MB
Stáhnout 238

Obsah příloh:

- Dílčí audit.pdf
- FIN obec.pdf
- Finanční vypořádání dotací.pdf
- Návrh závěrečného účtu.pdf
- Návrh_Závěrečného_účtu_obce_Gordik.pdf
- Příloha rozvahy obce.pdf
- Příloha rozvahy ZŠ.pdf
- Rozvaha obce.pdf
- Rozvaha ZŠ.pdf
- Výkaz zisku a ztrát - obec.pdf
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ.pdf
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019
Sejmuto: 31. 5. 2019

Datum 2019-05-10
Velikost souboru 5.92 MB
Stáhnout 115

Obsah příloh:

- Audit 1.pdf
- Audit 2017.pdf
- FIN 2017.pdf
- Návrh Závěrečného účtu 2017.pdf
- Příloha PO 18.pdf
- Příloha R18.pdf
- Rozvaha PO18.pdf
- Rozvaha18.pdf
- Tabulky - finanční vypořádání 2018.pdf
- Výkaz Z+Z18.pdf
- Výkaz Z+ZPO18.pdf
- Závěrečný účet 2017 II..pdf
- Závěrečný účet 2017.pdf Gordic.pdf

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2018
Sejmuto: 30. 6. 2019

Datum 2018-05-24
Velikost souboru 16.75 MB
Stáhnout 208

Obsah příloh:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2016
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2016
- Rozvaha k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016
- Audit hospodaření za rok 2016
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017
Sejmuto: 21. 6. 2018

Datum 2017-05-12
Velikost souboru 6.56 MB
Stáhnout 213

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015

Obsah příloh:

- Závěrečná zpráva obce Krakovany za rok 2015 - Gordic
- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015
- Rozvaha k 31. 12. 2015
- Příloha rozvahy k 31.12.2015
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2015
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
- Audit hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2016
Sejmuto: 30. 6. 2017

Datum 2016-03-15
Velikost souboru 9.46 MB
Stáhnout 211