Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 1 z 59
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 413
Dostupné soubory: 413

Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 26.7.2021

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení
...
Datum 2021-07-28
Velikost souboru 0
Stáhnout 2

Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

vyvěšeno: 26. 7. 2021

sejmuto: 10. 8. 2021

Datum 2021-07-26
Velikost souboru 156.37 KB
Stáhnout 7

Mimořádné opatření MZ ČR - projednáno vládou 19. 7. 2021

  • Usnesení vlády č. 667 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [
...
Datum 2021-07-20
Velikost souboru 0
Stáhnout 3

Dražební jednání dne 26. 8. 2021

vyvěšeno: 16.7.2021

sejmuto: 26.8.2021

Datum 2021-07-16
Velikost souboru 319.38 KB
Stáhnout 18

Výzva k uplatnění práv účastníků řízení – správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana J.K., nar. 1971 ,místo trvalého pobytu – Krakovany, Božec , čp. 23.

vyvěšeno:

...
Datum 2021-07-14
Velikost souboru 101.95 KB
Stáhnout 15

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 12. 7. 2021

  1. Usnesení vlády č. 632 

...
Datum 2021-07-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 9
  1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2020
  2. Informace o zveřejnění
...
Datum 2021-07-08
Velikost souboru 60.57 KB
Stáhnout 9