Kategorie: Edeska
Strana 1 z 26
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřená vyhláška obecné povahy

vyvěšeno: 6. 4. 2020
sejmuto: 31. 12. 2022

Datum 2020-04-06
Velikost souboru 291.44 KB
Stáhnout 2

Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ze dne 15. března 2020

Datum 2020-04-02
Velikost souboru 67.12 KB
Stáhnout 7

Sbírka zákonů č.146/2020, částka 54 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv

Datum 2020-04-02
Velikost souboru 1.16 MB
Stáhnout 4

Usnesení Vlády ČR ze dne 1.4.2020 č. 369 a 377 - přednostní zásobování Ministerstva vnitra

Datum 2020-04-02
Velikost souboru 93.86 KB
Stáhnout 4

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum 2020-04-01
Velikost souboru 506.46 KB
Stáhnout 4

Sbírka zákonů č.143/2020, částka 52 Sb.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Datum 2020-04-01
Velikost souboru 90.57 KB
Stáhnout 5

Sbírka zákonů č.140/2020, částka 51 Sb. - zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury

Datum 2020-03-31
Velikost souboru 109.86 KB
Stáhnout 7