Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 1 z 80
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 560
Dostupné soubory: 560

Obsah příloh:
- Účetní závěrka za rok 2022
- Závěrečný účet za rok 2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- Rozpočtové opatření č.

...
Datum 2023-05-31
Velikost souboru 1.56 MB
Stáhnout 11

Pozvánka na valnou hromadu HS

Honební

...
Datum 2023-05-30
Velikost souboru 118.38 KB
Stáhnout 17

Obsah příloh:

  • Návrh závěrečného účtu za rok 2022
  • Inventarizační zpráva 2022
  • Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávního
...
Datum 2023-05-25
Velikost souboru 3.2 MB
Stáhnout 47

Návrh závěrečného účtu obce Krakovany za rok 2022

Obsahuje soubory:

  • Audit 2021.pdf
  • FIN FIN.pdf
  • Příloha FIN.pdf
  • Rozvaha
...
Datum 2023-05-04
Velikost souboru 3.2 MB
Stáhnout 34

Termíny jednání Zastupitelstva obce Krakovany v roce 2023

Datum 2023-04-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 2

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 3. 5. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-04-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dozažené skutečnosti v témže roce

vyvěšeno: 26.4.2023

sejmuto: 28.5.2023

Datum 2023-04-26
Velikost souboru 147.05 KB
Stáhnout 34