Kategorie: Edeska
Strana 13 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2020

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč, na rok 2020 byl schválen na jednání 28. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 9.12. 2019 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění rozpočtu Svazku obcí Přeloučska je k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

http://www.mestoprelouc.cz/mesto/svazek-obci-preloucska/

a v listinné podobě v Městském úřadu Přelouč, Československé armády 1665, III. patro, dveře č. 3.14 u předsedkyně Svazku.

 

vyvěšeno: 6.1.2020

sejmuto: 31.12.2020

Datum 2020-01-06
Velikost souboru 72.12 KB
Stáhnout 26

08.01.2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060685410

Krakovany č.p. 50, 70, 94, 95, 120, 133, 134, 141, 146, 149, 151, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 175, 176, 177, 189, 192, 201, 208, 213, 217, 230, 245, parc. č. 337/30.
Jedná se o Lhoteckou ulici od budovy pošty na Lhotu po obou stranách silnice a ulice k řepné skládce.

Datum 2019-12-20
Velikost souboru 100.93 KB
Stáhnout 23

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství. Lesy.

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 27.12.2019

Datum 2019-12-11
Velikost souboru 2.02 MB
Stáhnout 36

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

vyvěšeno: 10.12.2019

sejmuto: 27.12.2019

Datum 2019-12-10
Velikost souboru 375.54 KB
Stáhnout 34

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 2/2019 o místním poplatku za psy.

vyvěšeno: 10. 12. 2019
sejmuto: 27. 12. 2019

Datum 2019-12-10
Velikost souboru 436.73 KB
Stáhnout 55

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 1/2019 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

vyvěšeno: 10. 12. 2019
sejmuto: 27. 12. 2019

Datum 2019-12-10
Velikost souboru 420.69 KB
Stáhnout 46

Termíny jednání Zastupitelstva obce Krakovany v roce 2019

Datum 2019-12-06
Velikost souboru 0
Stáhnout 0