Vyhlášky a nařízení

Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Dostupné soubory: Strana 1 z 4
folderVyhlášky a nařízení
Podkategorií: 0
Souborů: 28
Dostupné soubory: 28

Vyhláška nahrazuje: 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

...
Datum 2021-11-25
Velikost souboru 126.01 KB
Stáhnout 530

Obec KrakovanyObec Krakovany jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon

...
Datum 2020-09-01
Velikost souboru 407.3 KB
Stáhnout 654

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, o zrušení obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště.

vyvěšeno: 13. 8. 2020
sejmuto: 28. 8. 2020

Datum 2020-08-13
Velikost souboru 305.63 KB
Stáhnout 609

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

vyvěšeno: 10. 12. 2019
sejmuto: 27. 12. 2019

Datum 2020-01-09
Velikost souboru 375.54 KB
Stáhnout 696

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 2/2019 o místním poplatku za psy.

vyvěšeno: 10. 12. 2019
sejmuto: 27. 12. 2019

Datum 2019-12-10
Velikost souboru 436.73 KB
Stáhnout 677

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 1/2019 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

vyvěšeno: 10.

...
Datum 2019-12-10
Velikost souboru 420.69 KB
Stáhnout 683

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

...
Datum 2018-11-14
Velikost souboru 250.32 KB
Stáhnout 917