Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti. 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 29. 12. 2021

 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 30. prosince 2021 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 3. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Vládní usnesení související s bojem proti epidemii 2021-12-29 [dokument ke stažení]

Dne 13. 12. 2021

Dne 6. 12. 2021

 • Usnesení č. 1121: Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (usnesení č. 1084) [dokument ke stažení]

Dne 26. 11. 2021

 • Usnesení vlády č. 1084 Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR z regionu jižní Afriky [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR vyšetření [dokument ke stažení], [celé znění mimořádného opatření]
 • Ochranné opatřeni, seznam zemi s rizikem covid-19 s účinností od 29.11.2021 [dokument ke stažení]
 • Rozhodnuti o dočasném povoleni použiti registrovanych léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax, posilovací dávka po uplynutí 5 měsiců [dokument ke stažení]
 • Rozhodnuti o dočasném povoleni distribuce a použití medicinálního kyslíku [dokument ke stažení]
 • Zrušení mimořádného opatřeni z 20.11.2021 k omezeni prodeje zboží a poskytování služeb od 26.11.2021 [dokument ke stažení]
 • Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí 26.11.2021 [dokument ke stažení]

Dne 21. 11. 2021

 • Usnesení vlády č. 1065: Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1066: Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1067: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace, publikované dnes 25. 11. 2021 zde: https://www.meses.cz/desatero-doporuceni-pro-verejnost/

Dne 21. 11. 2021

Dne 19. 11. 2021

Dne 18. 11. 2021

Dne 15. 11. 2021

Dne 10. 11. 2021

Dne 5. 11. 2021

Dne 4. 11. 2021

Dne 1. 11. 2021

Dne 25. 10. 2021

Dne 20. 10. 2021

Dne 27. 9. 2021 

Dne 10. 9. 2021 

Dne 19. 8. 2021 

Dne 16. 8. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 31. srpna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září [dokument ke stažení]

Dne 1. 8. 2021 

 Dne 30. 7. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 [dokument ke stažení]
 • Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 [dokument ke stažení]
 • Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádneho opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]

Dne 26. 7. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření nařízení mobilním operatorům o zasílání tzv. welcome sms s účinností od 27.7.2021 [dokument ke stažení]
 • Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]

Dne 19. 7. 2021 

 • Usnesení vlády č. 667 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 1 k usnesení č. 667 o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září [dokument ke stažení]

Dne 14. 7. 2021 

 • Informační leták hejtmanky - změny od 15.7.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 632 MZ ČR, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení],
 • příloha č. 1 k usnesení č. 632 (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření MZ ČR, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici [dokument ke stažení],
 • příloha č. 1 k usnesení č. 633 (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení].

Dne 9. 7. 2021 

Dne 1. 7. 2021 

 • Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 28. 6. 2021

 • Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 25. 6. 2021 

Dne 21. 6. 2021 

 • Usnesení vlády č. 575 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 1 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června [dokument ke stažení],
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června [dokument ke stažení],
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 3 změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června. [dokument ke stažení]

Dne 14. 6. 2021 

 • Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 - omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 - změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června, [dokument ke stažení]
 • zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 - podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 - povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června. [dokument ke stažení]

Dne 8. 6. 2021 

 Dne 31. 5. 2021

 • Informační leták hejtmanky - změny od 31.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Příloha č. 1 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 2 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 3 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 4 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 28. 5. 2021

 • Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2 [dokument ke stažení]

Dne 24. 5. 2021

 • Informační leták hejtmanky - změny od 24.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • mimořádné opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách [dokument ke stažení]
 • mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2 [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]

Dne 21. 5. 2021

 • Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]

Dne 17. 5. 2021 

 • Informační leták hejtmanky - změny od 17.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 1 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 2 zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 3 omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 4 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 5 podmínky testování studentů vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 6 pravidla pro konání škol v přírodě [dokument ke stažení]

Dne 14. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 450 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 450, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 450, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května [dokument ke stažení]

Dne 10. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 448 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 1 změna mimořádného opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 2 mimořádné opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 3 mimořádné opatření, podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 4 mimořádné opatření, podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 5 mimořádné opatření, podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 6 mimořádné opatření, omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 449 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]

Dne 10. 5. 2021

Dne 6. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 4 ​mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května [dokument ke stažení]

Dne 3. 5. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 433 -  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, omezení provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 stanovení omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května [dokument ke stažení]

 

 Dne 29. 4. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 omezení provozu škol a vysokých škol​​. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 testování zaměstnanců škol a školských zařízení. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 424 záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. [dokument ke stažení]

Dne 27. 4. 2021

Dne 26. 4. 2021

 • Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 418 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 419 Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
   • Usnesení vlády č. 419, příloha č. 1 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na území ČR [dokument ke stažení]
   • Usnesení vlády č. 419, příloha č. 2 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území ČR zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 23. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 23. 4. 2021 - omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]

Dne 22. 4. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 22. 4. 2021
  • Změna mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]
  • Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]

Dne 19. 4. 2021

 • Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
  • Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 podmínky testování studentů na vysokých školách [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 povinnost VZP ČR a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. [dokument ke stažení]

Dne 12. 4. 2021

Dne 10. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb s účinností od 12. dubna [dokument ke stažení]

Dne 6. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19 [dokument ke stažení]

Dne 29. 3. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021 [dokument ke stažení]

Dne 26. 3. 2021

 • Krizová opatření účinná od 27. 3. 2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 314 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 315 - Prodloužení stávajících krizových opatření (odůvodnění usnesení č. 315) [dokument ke stažení]

Dne 22. 3. 2021

 • Sbírka zákonů č.139/2021, částka 54 Sb. - usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 19. 3. 2021

 • Sbírka zákonů č.131-135/2021, částka 51 Sb. - usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2021 [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření MZ ČR o rozšíření povinného testování zaměstnanců [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření MZ ČR o rozšíření povinného testování pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření ze dne 26.2.2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 20.3.2021 [dokument ke stažení]

Dne 15. 3. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 6/2021 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.130/2021, částka 50 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021Sb. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021Sb. [dokument1 ke stažení], [dokument2 ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]

Dne 5. 3. 2021

 • Usnesení vlády č. 248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 249: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.1 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a další,
  • usnesení vlády č.249, příloha č.3 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb,  pečovatelské služby atd.
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.5 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.7 změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.8 mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem.
 • Usnesení vlády č. 250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]

Dne 3. 3. 2021

 • Usnesení vlády č. 243: k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu [dokument ke stažení]

Dne 2. 3. 2021

Dne 1. 3. 2021

 • Informační leták hejtmanky - pohyb osob od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Informační leták hejtmanky - služby, obchod a školy od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Informační leták hejtmanky - ochranné prostředky od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.116/2021, částka 41 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - samotestování zaměstnanců s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinné testování zaměstnanců s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - antigenní testovaní obyvatel s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021 [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021 [dokument ke stažení]

Dne 28. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.115/2021, částka 40 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 27. 2. 2021

Dne 26. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.96-114/2021, částka 39 Sb. - vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.94,95/2021, částka 38 Sb. - pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19 [dokument ke stažení]
 • Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření [dokument ke stažení]

Dne 24. 2. 2021

Dne 22. 2. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nová pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - pravidla pro nařizování izolace a karantény [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - změna v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19 [dokument ke stažení]

Dne 14. 2. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 127 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 130 Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 133 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 136 Krizové opatření o provozu krematorií [dokument ke stažení]
  Usnesení vlády č. 137 Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek [dokument ke stažení]

Dne 12. 2. 2021

Dne 11. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.56/2021, částka 26 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení

Dne 9. 2. 2021

 • Informační leták hejtmanky s informacemi o novém webu Středočeského kraje zaměřeném na očkování, statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi. [dokument ke stažení

Dne 8. 2. 2021

 •  Usnesení vlády č. 119 Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení

Dne 30. 1. 2021

Dne 28. 1. 2021

 • Sbírka zákonů č.31-33/2021, částka 16 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 78 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 79 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 80 Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č.81 Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování [dokument ke stažení]
 • Jak budou vypadat letošní matirity [dokument ke stažení]

Dne 22. 1. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 55: Prodloužení nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 56: Prodloužení krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 57: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]

Dne 18. 1. 2021

 • Usnesení Vlády ČR č. 54: dočasná náhrada vstupní lékařské prohlídky a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 53: otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi [dokument ke stažení
 • Sbírka zákonů č.16 a 17/2021, částka 9 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení]

Dne 14. 1. 2021

Dne 12. 1. 2021

Dne 11. 1. 2021

 • Sbírka zákonů č.12/2021, částka 7 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 33 - Krizové opatření v oblasti pohřebnictví - zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, a ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu. [dokument ke stažení]

Dne 7. 1. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů) [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního[dokument ke stažení
 • Sbírka zákonů č.9-11/2021, částka 6 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření [dokument ke stažení
 • Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - Česko zůstane v 5. stupni indexu PES min. do 22. 1. 2021 [dokument ke stažení]

 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020