Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 7 z 71
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 493
Dostupné soubory: 493

Termíny jednání Zastupitelstva obce Krakovany v roce 2021

Datum 2021-12-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 152

Záměr stavby vodního díla: „Výstavba kanalizace včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče, VDJ 2x50 m3 pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy a vodovodu VDJ 2x150 m3 pro VaK

...
Datum 2021-12-09
Velikost souboru 663.62 KB
Stáhnout 74

ČOV - přechodná úprava provozu

vyvěšeno: 8. 12. 2021
sejmuto: 27. 12. 2021

Datum 2021-12-08
Velikost souboru 274.99 KB
Stáhnout 68

Jednání vlády ze dne 6. 12. 2021, přijatá změna krizového opatření

  • Usnesení č. 1121: Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru
...
Datum 2021-12-07
Velikost souboru 0
Stáhnout 61

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (veřejná vyhláška) - vydáníOznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (veřejná vyhláška) -

...
Datum 2021-11-30
Velikost souboru 570.99 KB
Stáhnout 89

Aukční vyhláška - elektronická aukce

  • Předmětem auce je hrobové místo č. 170 na hřbitově v Krakovanech.
Datum 2021-11-30
Velikost souboru 1.57 MB
Stáhnout 74

Mimořádné jednání vlády 26. 11. 2021, mimořádné opatření MZ ČR a krizové opatření vlády

  • Usnesení vlády č. 1084 Krizové opatření k zamezení importu nové varianty
...
Datum 2021-11-29
Velikost souboru 0
Stáhnout 68