Kategorie: Edeska
Strana 7 z 26
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Záměr na prodej parcel č. 1380/1, 1377/6 a 1377/3.

vyvěšeno: 14.2.2020
sejmuto: 2.3.2020

Datum 2020-02-14
Velikost souboru 46.91 KB
Stáhnout 20

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 12. 2. 2020

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
3.2.2020 Budova OÚ 12.2.2020 18:30 Jednání ZO

 

Datum 2020-02-03
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2020

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč, na rok 2020 byl schválen na jednání 28. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 9.12. 2019 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuji, že úplné znění rozpočtu Svazku obcí Přeloučska je k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

http://www.mestoprelouc.cz/mesto/svazek-obci-preloucska/

a v listinné podobě v Městském úřadu Přelouč, Československé armády 1665, III. patro, dveře č. 3.14 u předsedkyně Svazku.

 

vyvěšeno: 6.1.2020

sejmuto: 31.12.2020

Datum 2020-01-06
Velikost souboru 72.12 KB
Stáhnout 20

08.01.2020 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060685410

Krakovany č.p. 50, 70, 94, 95, 120, 133, 134, 141, 146, 149, 151, 159, 160, 161, 162, 169, 170, 175, 176, 177, 189, 192, 201, 208, 213, 217, 230, 245, parc. č. 337/30.
Jedná se o Lhoteckou ulici od budovy pošty na Lhotu po obou stranách silnice a ulice k řepné skládce.

Datum 2019-12-20
Velikost souboru 100.93 KB
Stáhnout 18

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství. Lesy.

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 27.12.2019

Datum 2019-12-11
Velikost souboru 2.02 MB
Stáhnout 31

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

vyvěšeno: 10.12.2019

sejmuto: 27.12.2019

Datum 2019-12-10
Velikost souboru 375.54 KB
Stáhnout 22

Obecně závazná vyhláška obce Krakovany č. 2/2019 o místním poplatku za psy.

vyvěšeno: 10. 12. 2019
sejmuto: 27. 12. 2019

Datum 2019-12-10
Velikost souboru 436.73 KB
Stáhnout 48