Kategorie: Edeska
Strana 7 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Usnesení Vlády ČR ze dne 1.4.2020 č. 369 a 377 - přednostní zásobování Ministerstva vnitra

Datum 2020-04-02
Velikost souboru 93.86 KB
Stáhnout 9

Dne 2.3.2020 byla doručena na Obec Krakovany žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsah žádosti: žádost o zaslání investičních plánů.

Příloha obsahuje:

  • žádost č.j. 89/2020 ze dne 2.3.2020
  • odpověď na žádost  č.j. 89/2020 ze dne 2.4.2020
Datum 2020-04-02
Velikost souboru 144.88 KB
Stáhnout 4

Ministerstvo životního prostředí - Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum 2020-04-01
Velikost souboru 506.46 KB
Stáhnout 10

Sbírka zákonů č.143/2020, částka 52 Sb.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Datum 2020-04-01
Velikost souboru 90.57 KB
Stáhnout 10

Sbírka zákonů č.140/2020, částka 51 Sb. - zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury

Datum 2020-03-31
Velikost souboru 109.86 KB
Stáhnout 11

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest
  • prodloužení zákazu maloobchodního prodeje
  • prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO
Datum 2020-03-31
Velikost souboru 545.13 KB
Stáhnout 11

S čím Vám můžeme pomoci:

  • Cítíte se sami? Je toho na Vás moc? Rádi Vás vyslechneme. Zavolejte.
  • Bojíte se kvůli virové pandemii vycházet? Rádi Vám zařídíme nákup potravin,vyzvednutí léků, odeslání nejnutnější pošty…
  • Dostali jste se do finančních potíží? Společně můžeme naplánovat, jak z toho ven!
  • Nemáte dostatek financí na základní potraviny? Nabízíme Vám naší potravinovou pomoc.
  • Nemáte v domácnosti dostatek šitých roušek? Můžeme Vám pomoci nějaké obstarat.
Datum 2020-03-30
Velikost souboru 205.31 KB
Stáhnout 11