Základní údaje

Název: Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Krakovanylogo
Adresa: Krakovany 246, 281 27 Krakovany
IČ: 75011573
Forma: Pobočný spolek

Člen představenstva

  • Stanislav Darius

 

Čelnové statutárního orgánu

  • Stanislav Darius (předseda)
  • Josef Tuček (jednatel)
  • Josef Havrda
  • František Sykáček
  • Veronika Řeháčková

 

Český svaz chovatelů, z.s. (zkráceně ČSCH), známý také pod dřívějším názvem Český svaz chovatelů drobného zvířectva je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. Právně navazuje na organizace se stejným nebo podobným jménem vzniklé podle předchozích právních úprav (naposledy občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů). Sídlo hlavního spolku ČSCH je v Praze-Kobylisích.

logo 1

Z historie ZO ČSCH Krakovany

Organizace ČSCH Krakovany byla založena v roce 1966, kdy organizaci založili přítel Josef Kolář, který byl i prvním předsedou, jednatelem byl Josef Mikeš. V témže roce byly zhotoveny voliéry na drůbež, které jsou využívány do dnes. První výstava byla uspořádána v roce 1966 na dvoře ve škole. Této výstavy se zúčastnilo 32 chovatelů místní organizace.

Tehdy bylo vystaveno 228 ks holubů, 45 voliér drůbeže a 85 ks králíků. Dále byly představeny expozice pávů, bažantů, exotického ptactva a nutrií. To bylo na první výstavu velmi pěkné. V roce 1967 byla druhá výstava na Matějkovy zahradě, což je objekt dnešní mateřské školky. Tato výstava byla rozšířena o expozici norků Kara Starý Kolín a expozici ovcí Merino, kterou zajistil Josef Kolář a František Kadavý. Další výstavy se konaly na farské zahradě vedle kostela.

Druhým předsedou byl František Kadavý a jednatelem Zdeněk Mikeš. Třetím předsedou byl Josef Šindelář a jednatelem Josef Tuček. V roce 1980 funkci jednatele převzal Oldřich Šálek. V roce 1981 požádal přítel Josef Šindelář o ukončení funkce předsedy a od roku 1981 byl předsedou Josef Tuček a jednatelem Oldřich Šálek. V roce 1983 byla zakoupena panelová drůbežárna od ČSCH Kolín, která byla skladována v Cerhenicích. Protože spolek nevlastnil žádný pozemek, tak byla panelová drůbežárna složena u přítele Kadavého na zahradě. Během roku se spolku podařilo od národního výboru získat parcelu do trvalého užívání. Tehdy se začal splňovat sen na vybudování vlastního výstavního areálu.

Stavební povolení bylo získáno 29. 11. 1984 a nastala doba stavění, která nebyla pro nedostatek finančních prostředků nijak lehká. Stav členů byl 41, ale jelikož se požadovaly brigády, stav začal klesat.

Nejdříve byla vybudována místnost pro líheň a v roce 1986 se již líhla první kuřata v počtu 3500 ks. Toto líhnutí prováděli členové místního spolku zdarma, aby bylo možné postupovat ve stavbě. Druhý rok bylo vylíhnuto 8500 ks kuřat a třetí rok 5000 ks kuřat. Líhnutí bylo poté ukončeno.

V roce 1987 došlo k výměně funkcí. Předsedou se stal Oldřich Šálek a jednatelem Josef Tuček. Práce na stavbě a budování areálu stále pokračovaly. Od roku 1988 byl předseda Miloš Bednář a jednatel Josef Tuček.

V roce 1988 se místní chovatelé zúčastnili zasedání ÚV Českého svazu chovatelů a Slovenského svazu chovatelů v Krakovanech na Slovensku a podepsali dohodu o spolupráci mezi ZO ČSCH Krakovany a Z0 Slovenského svazu Krakovany. V roce 1989 navštívili okresní výstavu v Krakovanech na Slovensku.

Od roku 1988 sou pořádány výstavy na vlastním krakovanském chovatelském areálu, který byl kolaudován 15. 8. 1989. Nutno připomenout zásluhy Oldřicha Šálka, Miloše Bednáře, Josefa Trojana, Jaroslava Vlastníka st., Miroslava Čábelky st. a Josefa Tučka, bez kterých by se vybudování areálu nepodařilo. K nahlédnutí je původní stavební deník, kde je přesně zaznamenáno, kdy se co na stavbě areálu dělalo, kdo se brigád zúčastnil a počet brigádních hodin.

Výstavní činnost organizace je pravidelná až na roky, kdy byl zákaz vystavovat králíky pro výskyt myxomatózy nebo moru.

V roce 1991 (u příležitosti 25. výročí založení místní organizace) u nás vystavili 16 voliér holubů chovatelé z Krakovan ze Slovenska.

V roce 1992 byl předseda Petr Nebeský a jednatel Josef Tuček.

V roce 1993 byl předseda Miroslav Novotný a jednatel Josef Tuček.

V roce 1994 byl předseda Josef Čábela ml. a jednatel Josef Tuček.

Od roku 1997 až doposud je předseda Stanislav Darius a jednatel Josef Tuček.

Při našich výstavách v roce 2000 - 2004 se konla rovněž okresní výstava holubů a drůbeže a tím stoupl počet vystavovaných zvířat na 700 ks.

Zakládajícími členy byli: Jiří Pospíšil, Josef Šindelář, Josef Čábela st. a Jaroslav Kysilka z Rasoch. Ti byli aktivními členy až do konce života.

 

Odkazy