Svazek obcí Přeloučsko

Kategorie: Svazek obcí Přeloučsko
Dostupné soubory: Strana 1 z 2
folderSvazek obcí Přeloučsko
Podkategorií: 0
Souborů: 12
Dostupné soubory: 12
  1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2020
  2. Informace o zveřejnění
...
Datum 2021-07-08
Velikost souboru 60.57 KB
Stáhnout 38

Obsah příloh:
- SOP_účetní_závěrka_2020.pdf
- SOP_závěrečný_účet_2020.pdf
- SOP_zprava_o_pezkoumani_vysledku_hospodareni_2020.pdf

Vyvěšeno dne: 10. 6.

...
Datum 2021-06-10
Velikost souboru 1.56 MB
Stáhnout 32

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2021

Rozpočet DSO Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč, na rok 2021 byl schválen

...
Datum 2021-01-05
Velikost souboru 58.71 KB
Stáhnout 80

Návrh rozpočtu SOP na rok 2021

vyvěšeno: 20. 11. 2020
sejmuto: 10. 12. 2020

Datum 2020-11-20
Velikost souboru 85.72 KB
Stáhnout 108

Výkaz o plnění rozpočtu SOP k 31.10.2020 k návrhu rozpočtu 2021

vyvěšeno: 20. 11. 2020
sejmuto: 10. 12. 2020

Datum 2020-11-20
Velikost souboru 598.85 KB
Stáhnout 103

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 Svazku obcí Přeloučska

Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu

...
Datum 2020-07-20
Velikost souboru 72.59 KB
Stáhnout 92

Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2019

 

Závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska za

...
Datum 2020-07-20
Velikost souboru 72.72 KB
Stáhnout 99