Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 11 z 90
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 625
Dostupné soubory: 625

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 3. 5. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-04-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dozažené skutečnosti v témže roce

vyvěšeno: 26.4.2023

sejmuto: 28.5.2023

Datum 2023-04-26
Velikost souboru 147.05 KB
Stáhnout 105

Daň z nemovitých věcí na rok 2023

vyvěšeno:  25.4.2023

sejmuto: 25.5.2023

Datum 2023-04-21
Velikost souboru 467.96 KB
Stáhnout 116

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 1. 3. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-04-05
Velikost souboru 0
Stáhnout 3

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

při opravě mostu v Týnci nad Labem - úprava dopravního značení.

vyvěšeno: 4. 4. 2023

sejmuo: 21. 4. 2023

Datum 2023-04-04
Velikost souboru 143.42 KB
Stáhnout 97

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy - stanovení přechodné úprav provozu (omezení dopravy mezi obcemi Tři Dvory a Lžovice)

vyvěšeno:

...
Datum 2023-03-22
Velikost souboru 2.25 MB
Stáhnout 97

Územní plán obce Krakovany, úplné znění po změně č. 1, nabyl účinnosti dne 17.3.2023. 

Územní plán včetně příloh je ke stažení v přiložených souborech. 

Přiložené

...
Datum 2023-03-17
Velikost souboru 10.76 MB
Stáhnout 110