Obec Krakovany leží na rozmezí Železných hor a Polabské nížiny u Týnce nad Labem v okrese Kolín. To udává její převážně zemědělský charakter. V roce 2019 měly Krakovany 845 obyvatel. Pod správu obce patří také vesnice Božec.

Krakovany je také název katastrálního území o rozloze 7,73 km2.

V současné době je v obci základní škola prvního stupně, mateřská škola, školní jídelna, knihovna, zdravotní středisko a rehabilitace, pošta, tělocvična, dvě prodejny s potravinami a drogerií, prodejna olejů, výroba umělecké keramiky, výroba těstovin, truhlářství, výroba věnců a kytic, kovovýroba a dvě pohostinství.

Většinu kulturních akcí zajišťují místní spolky: sportovní klub, chovatelé, hasiči, kynologický klub, červený kříž, sbor pro občanské záležitosti a zahrádkáři.

Pro sportovce je v Krakovanech k dispozici fotbalové hřiště, tělocvična a víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, hokejbal, tenis, nohejbal a pod.

O sportovní vyžití mládeže i dospělých se v obci stará především SK Krakovany.

Tradičně se pořádá pálení čarodějnic, posvícenská taneční zábava, hasičský ples, sportovní ples, zábavy, okresní výstava drůbeže, králíků a holubů, zájezdy zahrádkářů, akce pro důchodce, vánoční šachový turnaj a podzimní vozatajské závody.

Obec vydává 3x ročně "Noviny Krakovan a Božce".

Jednou z největších akcí jsou pravidelné výměnné zájezdy do partnerské obce Krakovany na Slovensku.

 

Budova bývalého kina