Historie Krakovan

První písemná zmínka o obci Krakovany je z roku 1244, kdy byly sídlem vladyky Honaty z Krakovan.

Dalšími držiteli byli Vladyka Vesel, Vaněk z Miletínka, Václav Hrůza z Chelčic a Mikuláš z Mezilesic, který Krakovany roku 1510 prodal Vilému z Pernštejna.

Krakovany leží v oblasti, kde se hojně pěstovala čekanka. Po krakovanské cihelně se do dnešních dnů zachovaly jen obytné budovy.

 

Historie Božce

První písemná zmínka o obci Božec je z roku 1371, kdy ji měl v držení vladyka Čeněk z Kosic. Mezi pozdější držitele patřil Jan Korček z Božce s potomky, rod Slavatů z Chlumu na Košumberku a rod Klusáků z Kostelce. Rod Klusáků prodal dědictví roku 1607 císaři Rudolfovi.

V roce 1688 měla obec Krakovany 7 a Božec 5 rybníků a haltýře. Koncem 16. století rybníkářství upadá a v 17. a 18. století zaniká. V roce 1790 byla postavena dřevěná jednotřídní škola. Dnešní škola je z roku 1880.

Ihned po vydání tolerančního patentu (1784) byl založen evangelický sbor, který téhož roku postavil dřevěnou roubenou modlitebnu. Dnešní zděná modlitebna pochází z roku 1803.

Obec Božec byla jako osada administrativně spojena s Krakovany v roce 1961.