Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 10 z 80
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 560
Dostupné soubory: 560

Obsah příloh:

  • Návrh závěrečného účtu za rok 2021
  • Inventarizační zpráva 2021
  • Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávního celku (Audit
...
Datum 2022-05-23
Velikost souboru 2.88 MB
Stáhnout 150

Obsahuje soubory:

  • Audit 2021.pdf
  • FIN FIN.pdf
  • Příloha FIN.pdf
  • Rozvaha ZÚ.pdf
  • Tabulka MF ZÚ.pdf
  • Údaje o
...
Datum 2022-05-17
Velikost souboru 4.71 MB
Stáhnout 155

Územní plán Krakovany - veřejná vyhláška

- oznámení pořizovatelke o zahájení řízení o konání veřejného projektu k návrhu změny č. 1 pořizované zkráceným postupem

vyvěšeno:

...
Datum 2022-05-13
Velikost souboru 335.13 KB
Stáhnout 241

Změna č.1 ÚP obce Krakovany

Veřejné projednání změny č.1 územního plánu obce Krakovany proběhne 15.6.2022 od 15 hod. na Obecním úřadu Krakovany, Krakovany 15, 281

...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 33.28 MB
Stáhnout 258

3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje („3. AZÚR“) a Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR na udržitelný rozvoj území

vyvěšeno: 2.5.2022

sejmuto:

...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 566.25 KB
Stáhnout 204

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Datum 2022-05-02
Velikost souboru 379.98 KB
Stáhnout 193

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

  • Návrh na vyslovení souhlasu PSP - ukončení stavu pandemické pohotovosti [
...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 0
Stáhnout 94