Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti.

Současné informace | Informace z období březen - červen 2020 | Informace z období září - prosinec 2020

Dne 27. 9. 2021 

Dne 10. 9. 2021 

Dne 19. 8. 2021 

Dne 16. 8. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 31. srpna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září [dokument ke stažení]

Dne 1. 8. 2021 

Dne 30. 7. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 [dokument ke stažení]
 • Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 [dokument ke stažení]
 • Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádneho opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]

Dne 26. 7. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření nařízení mobilním operatorům o zasílání tzv. welcome sms s účinností od 27.7.2021 [dokument ke stažení]
 • Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]

Dne 19. 7. 2021 

 • Usnesení vlády č. 667 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 1 k usnesení č. 667 o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září [dokument ke stažení]

Dne 14. 7. 2021 

 • Informační leták hejtmanky - změny od 15.7.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 632 MZ ČR, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení],
 • příloha č. 1 k usnesení č. 632 (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření MZ ČR, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici [dokument ke stažení],
 • příloha č. 1 k usnesení č. 633 (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení].

Dne 9. 7. 2021 

Dne 1. 7. 2021 

 • Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 28. 6. 2021

 • Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 25. 6. 2021 

Dne 21. 6. 2021 

 • Usnesení vlády č. 575 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 1 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června [dokument ke stažení],
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června [dokument ke stažení],
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 3 změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června. [dokument ke stažení]

Dne 14. 6. 2021 

 • Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 - omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 - změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června, [dokument ke stažení]
 • zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 - podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 - povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června. [dokument ke stažení]

Dne 8. 6. 2021 

Dne 31. 5. 2021

 • Informační leták hejtmanky - změny od 31.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Příloha č. 1 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 2 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 3 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 4 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 28. 5. 2021

 • Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2 [dokument ke stažení]

Dne 24. 5. 2021

 • Informační leták hejtmanky - změny od 24.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • mimořádné opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách [dokument ke stažení]
 • mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2 [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]

Dne 21. 5. 2021

 • Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]

Dne 17. 5. 2021 

 • Informační leták hejtmanky - změny od 17.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 1 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 2 zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 3 omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 4 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 5 podmínky testování studentů vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 6 pravidla pro konání škol v přírodě [dokument ke stažení]

Dne 14. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 450 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 450, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 450, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května [dokument ke stažení]

Dne 10. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 448 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 1 změna mimořádného opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 2 mimořádné opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 3 mimořádné opatření, podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 4 mimořádné opatření, podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 5 mimořádné opatření, podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 6 mimořádné opatření, omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 449 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]

Dne 10. 5. 2021

Dne 6. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 4 ​mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května [dokument ke stažení]

Dne 3. 5. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 433 -  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, omezení provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 stanovení omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května [dokument ke stažení]

Dne 29. 4. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 omezení provozu škol a vysokých škol​​. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 testování zaměstnanců škol a školských zařízení. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 424 záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. [dokument ke stažení]

Dne 27. 4. 2021

Dne 26. 4. 2021

 • Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 418 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 419 Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
   • Usnesení vlády č. 419, příloha č. 1 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na území ČR [dokument ke stažení]
   • Usnesení vlády č. 419, příloha č. 2 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území ČR zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 23. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 23. 4. 2021 - omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]

Dne 22. 4. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 22. 4. 2021
  • Změna mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]
  • Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]

Dne 19. 4. 2021

 • Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
  • Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 podmínky testování studentů na vysokých školách [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 povinnost VZP ČR a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. [dokument ke stažení]

Dne 12. 4. 2021

Dne 10. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb s účinností od 12. dubna [dokument ke stažení]

Dne 6. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19 [dokument ke stažení]

Dne 29. 3. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021 [dokument ke stažení]

Dne 26. 3. 2021

 • Krizová opatření účinná od 27. 3. 2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 314 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 315 - Prodloužení stávajících krizových opatření (odůvodnění usnesení č. 315) [dokument ke stažení]

Dne 22. 3. 2021

 • Sbírka zákonů č.139/2021, částka 54 Sb. - usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 19. 3. 2021

 • Sbírka zákonů č.131-135/2021, částka 51 Sb. - usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2021 [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření MZ ČR o rozšíření povinného testování zaměstnanců [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření MZ ČR o rozšíření povinného testování pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření ze dne 26.2.2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 20.3.2021 [dokument ke stažení]

Dne 15. 3. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 6/2021 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.130/2021, částka 50 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021Sb. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021Sb. [dokument1 ke stažení], [dokument2 ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]

Dne 5. 3. 2021

 • Usnesení vlády č. 248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 249: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.1 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a další,
  • usnesení vlády č.249, příloha č.3 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb,  pečovatelské služby atd.
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.5 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.7 změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.8 mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem.
 • Usnesení vlády č. 250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]

Dne 3. 3. 2021

 • Usnesení vlády č. 243: k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu [dokument ke stažení]

Dne 2. 3. 2021

Dne 1. 3. 2021

 • Informační leták hejtmanky - pohyb osob od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Informační leták hejtmanky - služby, obchod a školy od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Informační leták hejtmanky - ochranné prostředky od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.116/2021, částka 41 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - samotestování zaměstnanců s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinné testování zaměstnanců s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - antigenní testovaní obyvatel s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021 [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021 [dokument ke stažení]

Dne 28. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.115/2021, částka 40 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 27. 2. 2021

Dne 26. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.96-114/2021, částka 39 Sb. - vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.94,95/2021, částka 38 Sb. - pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19 [dokument ke stažení]
 • Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření [dokument ke stažení]

Dne 24. 2. 2021

Dne 22. 2. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nová pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - pravidla pro nařizování izolace a karantény [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - změna v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19 [dokument ke stažení]

Dne 14. 2. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 127 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 130 Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 133 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 136 Krizové opatření o provozu krematorií [dokument ke stažení]
  Usnesení vlády č. 137 Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek [dokument ke stažení]

Dne 12. 2. 2021

Dne 11. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.56/2021, částka 26 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení

Dne 9. 2. 2021

 • Informační leták hejtmanky s informacemi o novém webu Středočeského kraje zaměřeném na očkování, statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi. [dokument ke stažení

Dne 8. 2. 2021

 •  Usnesení vlády č. 119 Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení

Dne 30. 1. 2021

Dne 28. 1. 2021

 • Sbírka zákonů č.31-33/2021, částka 16 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 78 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 79 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 80 Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č.81 Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování [dokument ke stažení]
 • Jak budou vypadat letošní matirity [dokument ke stažení]

Dne 22. 1. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 55: Prodloužení nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 56: Prodloužení krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 57: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]

Dne 18. 1. 2021

 • Usnesení Vlády ČR č. 54: dočasná náhrada vstupní lékařské prohlídky a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 53: otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi [dokument ke stažení
 • Sbírka zákonů č.16 a 17/2021, částka 9 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení]

Dne 14. 1. 2021

Dne 12. 1. 2021

Dne 11. 1. 2021

 • Sbírka zákonů č.12/2021, částka 7 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 33 - Krizové opatření v oblasti pohřebnictví - zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, a ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu. [dokument ke stažení]

Dne 7. 1. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů) [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního[dokument ke stažení
 • Sbírka zákonů č.9-11/2021, částka 6 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření [dokument ke stažení
 • Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - Česko zůstane v 5. stupni indexu PES min. do 22. 1. 2021 [dokument ke stažení]

 

 

Současné informace | Informace z období březen - červen 2020 | Informace z období září - prosinec 2020