Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti.


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 2. 5. 2022

Dne 18. 2. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informací o změnách opatření platných od od 19. 2. 2022. [dokument ke stažení]

Dne 10. 2. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informací o změnách opatření platných od 10. a 19. 2. 2022. [dokument ke stažení]

Dne 9. 2. 2022

 • Mimořádné opatření MZ, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 10. do 18. 2. [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19. do 28. 2. [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Zrušení mimořádných opatření testování ve školách, zamestnanců a dalších osob od 18.2.2022 [dokument ke stažení]

Dne 3. 2. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informacemi o opatřeních platných od 3., 9. a 18. 2. 2022 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči [dokument ke stažení]

Dne 2. 2. 2022

Dne 26. 1. 2022

 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ, kterým s účinností ode dne 15. února dochází ke změně některých mimořádných opatření MZ, pokud jde o dobu platnosti očkování proti nemoci covid-19 [dokument ke stažení]
 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 mění mimořádného opatření MZ o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob [dokument ke stažení]
 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ o preventivním testování ve školách, s účinností ode dne 31. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ, kterým se zakazují návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve věznicích, chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců a stanovují další režimová opatření, s účinností ode dne 27. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Od 15. února začne platit v České republice omezení platnosti certifikátů o dokončeném očkování u osob starších 18 let na maximálně 270 dnů. Stejné nařízení v rámci evropského digitálního certifikátu, které vydala Evropská komise, bude platit už od 1. února, ale vláda se rozhodla dát českým občanům ještě další dva týdny, aby se stihli naočkovat třetí dávkou, a platnost certifikátu si tak prodloužili. [dokument ke stažení]
 • Od 31. ledna se změní pravidla pro testování zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů firemních orgánů tak, že výjimku z testování budou mít všichni, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní RT-PCR test a skončili v izolaci. To samé bude platit i pro testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách, ale nově se do testování zapojí i studenti vyšších odborných škol.[dokument 1 ke stažení], [dokument 2 ke stažení]
 • Ministerstvo také se souhlasem vlády zakázalo od 27. ledna do 13. února až na přesně specifikované výjimky návštěvy ve věznicích, ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců. [dokument ke stažení]

Dne 17. 1. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informací o opatřeních platných od 17. 1. 2022 [dokument ke stažení]

Dne 14. 1. 2022

 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]

Dne 5. 1. 2022

 • Změna opatření MZ ČR k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 17. ledna 2022 [dokument ke stažení]

Dne 29. 12. 2021

 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 30. prosince 2021 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 3. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Vládní usnesení související s bojem proti epidemii 2021-12-29 [dokument ke stažení]

Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020