Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19 (březen - červen 2020)

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti. 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 5. 6. 2020

 • Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.  [dokument ke stažení]

Dne 25. 5. 2020

 • Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  [dokument ke stažení]

Dne 13. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.243/2020, částka 90 Sb. - Zákon o pravomoci Policie ČR [dokument ke stažení]

Dne 11. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.236/2020, částka 87 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 7. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.235/2020, částka 86 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 4. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.225/2020, částka 82 Sb. - Usnesení vlády ČR o zrušení krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 30. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.223/2020, částka 81 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.218/2020, částka 80 Sb. - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 27. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.212/2020, částka 76 Sb. - Nařízení vlády ČR kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.211/2020, částka 75 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.205/2020, částka 73 Sb. - ochrana veřejného zdraví a o změna některých souvisejících zákonů, změna zákona o VZP [dokument ke stažení]

Dne 24. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.193/2020, částka 70 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.185/2020, částka 69 Sb. - některá opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru [dokument ke stažení]

Dne 23. 4. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky č. 7/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Opatření Vlády ČR - prodlužení platnosti opatření obecné povahy [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.202/2020, částka 72 Sb. - stanovení cenového moratoria nájemného z bytů + krizové opatření [dokument ke stažení]

Dne 22. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.207/2020, částka 74 Sb. - rozpočtová odpovědnost, státní rozpočet, zmírnění dopadů epidemie pro nájemce prostor [dokument ke stažení]

Dne 20. 4. 2020

Dne 17. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.178/2020, částka 66 Sb. - zrušení zákazu účasti na vyjmenovaných druzích vzdělávání [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - elektronické žádanky, chytrá karanténa, maloobchodní prodej, volný pohyb osob [dokument ke stažení]

Dne 16. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.177/2020, částka 65 Sb. - o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - elektronické žádanky, povolení léčivého přípravku [dokument ke stažení]

Dne 15. 4. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - ukončování karantény s účiností od 22.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - uzavření škol a škol. zařízení od 20.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - zákaz maloobch. prodeje a služeb s vyjímkami od 20.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami od 16.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od-20.-4.-2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení Vězeňské službě ČR [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 16.4.2020 [dokument ke stažení]

Dne 14. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.172/2020, částka 62 Sb. - o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR - ukončení platnosti části mimořádného opatření - Czech POINT [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách [dokument ke stažení]

Dne 9. 4. 2020

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů [dokument1 ke stažení],  [dokument2 ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.159/2020, částka 59 Sb. - o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.156/2020, částka 58 Sb. - prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, zrušení krizového opatření, zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služebzajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeba a zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.154/2020, částka 57 Sb. - poskytování zdravotních služeb, výroba léčivých přípravků, povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie ČR [dokument ke stažení]

Dne 6. 4. 2020

 • Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.3.2020 - k prodeji OOP třídy FFP3 [dokument ke stažení]
 • Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020 - ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení pohybu osob s vyjímkami [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.150/2020, částka 56 Sb. - zákaz vstupu cizincům na území ČR, nařízení pro občany vracející se do ČR  [dokument ke stažení]

Dne 1. 4. 2020

 • Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ze dne 15. března 2020 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.146/2020, částka 54 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 369 a 377 - přednostní zásobování Ministerstva vnitra [dokument ke stažení]
 • Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie [dokument ke stažení], [odkaz].

Dne 31. 3. 2020

 • Sbírka zákonů č.143/2020, částka 52 Sb. - zákaz užití nařízení pro místní komunikace nebo jejich úseky za cenu sjednanou [dokument ke stažení]

Dne 30. 3. 2020

 • Sbírka zákonů č.140/2020, částka 51 Sb. - zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO [dokument ke stažení]
 • Terénní programy v regionu MAS Zálabí [dokument ke stažení]

Dne 27. 3. 2020

Dne 26. 3. 2020

 • Částka Sbírky zákonů č. 47 ze dne 26.3.2020 - Usnesení Vlády ČR  č. 305, 309 a 310 - poskytování nepojistných sociálních dávek, vyjímky pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání  péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020 k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám. [dokument ke stažení]

Dne 25. 3. 2020

 • Tisková zpráva MŽP - S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce. [dokument ke stažení]
 • Tisková zpráva MŽP - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu. [dokument ke stažení]

Dne 24. 3. 2020

 • Změna úředních hodin OÚ Krakovany pro veřejnost [dokument ke stažení]
 • Informace Ministerstva vnitra ČR k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků [dokument ke stažení]
 • Hasičský záchranný sbor ČR - informace o speciálních stránkách [dokument ke stažení], [odkaz].

Dne 23. 3. 2020

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - opatření následné lůžkové péče [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení maloobchodního prodeje [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - vymezení prodejní doby pro seniory nad 65 let [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení volného pohybu osob na území ČR [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 274-281 - jednání zastupitelstev obcí, nařízení pro zaměstnance úřadů a zdravotníky, podpora zaměstnání na dálku, nařízení pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Podpůrná linka sociálního oddělení [dokument ke stažení]
 • Přijatá opatření k provozu České pošty [dokument ke stažení]
 • Uzavírka poboček České pošty - v přiloženém souboru sděluje Česká pošta uzavírky svých poboček. [dokument ke stažení]
 • Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje - Mimořádná BRSČK ze dne 20. března 2020 [dokument ke stažení]

Dne 20. 3. 2020

Dne 19. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 262-267 - nařízení pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 2020, které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku [dokument ke stažení]
 • Přijatá opatření k provozu České pošty [dokument ke stažení]
 • Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády ČR [odkaz]
 • Česká pošta - aktuální situace v doručování zásilek [odkaz]
 • Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech [dokument ke stažení]

Dne 18. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového optaření - zákaz pohybu a pobytu všem osobám na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod. [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu  [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Dopis hejtmanky Středočeského kraje starostům [dokument ke stažení]

Dne 17. 3. 2020

 • Informace o omezení provozu Energie AG Kolín a.s. [dokument ke stažení]
 • Změna úředních hodin OÚ Krakovany pro veřejnost v období 16.3.2020 do 24.3.2020: pondělí 8:00 – 11:00 hod. a středa 14:00 – 17:00 hod. [dokument ke stažení]

Dne 16. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. [dokument ke stažení]
 • Donáška nákupu nebo léků pro starší či nemocné občany žijící osamoceně v Krakovanech a Božci [více info]
 • Omezení ordinačních hodin, lékařka Týnec nad Labem [více info]
 • Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového optaření - Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR [dokument ke stažení]
 • Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  [dokument ke stažení, příloha ke stažení]

Dne 15. 3. 2020

 • Nařízení vlády ČR ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 14. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020 - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, uzavření provozoven stravovacího zařízení, heren a kasin [dokument ke stažení]

Dne 13. 3. 2020

Dne 12. 3. 2020

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informace k vyhlášení nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky platný od 14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů [dokument ke stažení]
 • Byl aktivován Krizový štáb Středočeského kraje (dále jen "KŠK")
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz vývozu všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a omezení jejich prodeje [dokument ke stažení]
 • Uzavření ZŠ - Z důvodu mimořádného nařízení vlády ČR je škola včetně školní družiny do odvolání uzavřena. [dokument ke stažení]

Dne 11. 3. 2020

Dne 10. 3. 2020

Dne 9. 3. 2020

 • Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]

 • Tisková zpráva krajské epidemiologické komise [dokument ke stažení]

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem - Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí. [dokument ke stažení]

 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020