Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 4 z 85
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 592
Dostupné soubory: 592

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Obsahuje

...
Datum 2023-08-22
Velikost souboru 475.14 KB
Stáhnout 55

Oznámení veřejnou vyhláškou - Městský úřad Kolín

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné  úpravy dopravního značení silnic II/327, III/32710, III/32713 a

...
Datum 2023-07-12
Velikost souboru 1014.55 KB
Stáhnout 48

Oznámení veřejnou vyhláškou - Městský úřad Kolín

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici II/322 a na místních komunikacích

...
Datum 2023-07-10
Velikost souboru 1.07 MB
Stáhnout 53

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20.

...
Datum 2023-07-07
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Obsahuje soubory:

  • audit 22.pdf
  • FIN 22.pdf
  • Finanční vypořádání poskytnutých příjemcům.pdf
  • Protokol o schválení ZÚ
...
Datum 2023-06-22
Velikost souboru 9.57 MB
Stáhnout 46

1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022
2. Informace o

...
Datum 2023-06-20
Velikost souboru 93.96 KB
Stáhnout 8

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 21. 6. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-06-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 0