Kategorie: Edeska
Strana 3 z 32
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-10
Velikost souboru 91.07 KB
Stáhnout 15

225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Datum 2020-05-05
Velikost souboru 113.25 KB
Stáhnout 19

223. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

224. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-02
Velikost souboru 116.63 KB
Stáhnout 19

218. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

220. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

221. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

222. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-01
Velikost souboru 117.91 KB
Stáhnout 16

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.

vyvěšeno: 28. 4. 2020
sejmuto: 28. 5. 2020

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 230.81 KB
Stáhnout 28

Sbírka zákonů č.211/2020, částka 75 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 92.77 KB
Stáhnout 18

Sbírka zákonů č.207/2020, částka 74 Sb.

207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/
/2020 Sb.

209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 105.81 KB
Stáhnout 17