Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 24.6. Jednání ZO 24.6.2024

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 24. 6. 2024 

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
17.6.2024 Budova OÚ 24.6.2024 18:30 Jednání ZO

 

Program jednání:

 1.  Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2023
 4. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2023
 5. Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2023
 6. Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2023
 7. Závěrečný účet SOT za rok 2023
 8. Školská rada
 9. Usnesení č. 8/2024 – výběrové řízení na Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany
 10. Žádost o finanční příspěvek Krakovanské bábovky
 11. Rozpočtové opatření č.4
 12. Ostatní
Information
Datum 2024-06-17
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 0
Licence