Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlam Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Krakovany    

podle § 32 odst.2 zákona č.  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

  • v pátek dne 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 8. června 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2.  Místem konání voleb do Evropského parlamentu

  • ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v místní tělocvičně, Krakovany čp.250, 281 27, pro voliče bydlící v Krakovanech,
  • ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v místní tělocvičně, Krakovany čp.250, 281 27, pro voliče bydlící v Božci.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Krakovanech dne 20.5.2024                                        

                                                                                                             Ing. Martina Kopencová

                                                                                                   starosta obce Krakovany

Information
Datum 2024-05-20
Verze:
Velikost 76.01 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 27
Licence