Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 1 z 71
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 493
Dostupné soubory: 493

Změna č.1 ÚP obce Krakovany

Veřejné projednání změny č.1 územního plánu obce Krakovany proběhne 15.6.2022 od 15 hod. na Obecním úřadu Krakovany, Krakovany 15, 281

...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 33.28 MB
Stáhnout 36

3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje („3. AZÚR“) a Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR na udržitelný rozvoj území

vyvěšeno: 2.5.2022

sejmuto:

...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 566.25 KB
Stáhnout 28

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Datum 2022-05-02
Velikost souboru 379.98 KB
Stáhnout 23

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

  • Návrh na vyslovení souhlasu PSP - ukončení stavu pandemické pohotovosti [
...
Datum 2022-05-02
Velikost souboru 0
Stáhnout 9

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 4. 5. 2022

...
Datum 2022-04-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 13

Termíny jednání Zastupitelstva obce Krakovany v roce 2022

Datum 2022-04-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 62

Daň z nemovitých věcí 2022

vyvěšeno: 25.4.2022

sejmuto: 26.5.2022

 

Datum 2022-04-25
Velikost souboru 236.49 KB
Stáhnout 36