Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 16 z 80
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 560
Dostupné soubory: 560

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

Datum 2021-12-22
Velikost souboru 317.45 KB
Stáhnout 220

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 13.12.2021

  • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví opatření, kterým se nařizuje povinnost testovat
...
Datum 2021-12-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 133

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 22. 12. 2021

...
Datum 2021-12-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 122

Termíny jednání Zastupitelstva obce Krakovany v roce 2021

Datum 2021-12-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 218

Záměr stavby vodního díla: „Výstavba kanalizace včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče, VDJ 2x50 m3 pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy a vodovodu VDJ 2x150 m3 pro VaK

...
Datum 2021-12-09
Velikost souboru 663.62 KB
Stáhnout 223

ČOV - přechodná úprava provozu

vyvěšeno: 8. 12. 2021
sejmuto: 27. 12. 2021

Datum 2021-12-08
Velikost souboru 274.99 KB
Stáhnout 222