Kategorie: Edeska
Strana 2 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Pracovní doba pošty Krakovany, od 25.5.2020 do 30.6.2020

Datum 2020-05-15
Velikost souboru 67.06 KB
Stáhnout 58

243. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

244. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

245. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

246. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Datum 2020-05-15
Velikost souboru 386.45 KB
Stáhnout 7

236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-12
Velikost souboru 90.95 KB
Stáhnout 9

235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-10
Velikost souboru 91.07 KB
Stáhnout 8

225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Datum 2020-05-05
Velikost souboru 113.25 KB
Stáhnout 13

223. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

224. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-02
Velikost souboru 116.63 KB
Stáhnout 13

218. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

220. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

221. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

222. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-01
Velikost souboru 117.91 KB
Stáhnout 11