Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 5 z 85
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 593
Dostupné soubory: 593

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 21. 6. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-06-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Kolegium starostů na svém jednání dne 12. června 2023 schválilo:

  • Usnesením č. 3/2023 závěrečný účet Svazku obcí Týnecko
  • Usnesením č. 4/2023 účetní závěrku Svazku obcí
...
Datum 2023-06-12
Velikost souboru 346.78 KB
Stáhnout 40

Obsah příloh:
- Účetní závěrka za rok 2022
- Závěrečný účet za rok 2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- Rozpočtové opatření č.

...
Datum 2023-05-31
Velikost souboru 1.56 MB
Stáhnout 46

Pozvánka na valnou hromadu HS

Honební

...
Datum 2023-05-30
Velikost souboru 118.38 KB
Stáhnout 58

Obsah příloh:

  • Návrh závěrečného účtu za rok 2022
  • Inventarizační zpráva 2022
  • Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávního
...
Datum 2023-05-25
Velikost souboru 3.2 MB
Stáhnout 87

Záměr na pronájem bytu na čp. 206

ZO Krakovany na svém jednání dne 3.5.2023 projednalo a schválilo záměr na

...
Datum 2023-05-17
Velikost souboru 42.53 KB
Stáhnout 47

Záměr nájmu nebytových prostor - tělocvičny

Zastupitelstvo obce Krakovany vyhlašuje podle zákona č. 128/2000 Sb. § 39 a na záklaě rozhodnutí ZO ze dne 3. 5.

...
Datum 2023-05-16
Velikost souboru 525.02 KB
Stáhnout 42