Kategorie: Edeska
Strana 3 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.

vyvěšeno: 28. 4. 2020
sejmuto: 28. 5. 2020

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 230.81 KB
Stáhnout 18

Sbírka zákonů č.211/2020, částka 75 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 92.77 KB
Stáhnout 12

Sbírka zákonů č.207/2020, částka 74 Sb.

207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/
/2020 Sb.

209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 105.81 KB
Stáhnout 9

Sbírka zákonů č.205/2020, částka 73 Sb.

205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

206. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 176.26 KB
Stáhnout 13

Sbírka zákonů č.212/2020, částka 76 Sb. - Nařízení Vlády ČR kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Datum 2020-04-28
Velikost souboru 93.39 KB
Stáhnout 6

Sbírka zákonů č.202/2020, částka 72 Sb. - stanovení cenového moratoria nájemného z bytů + krizové opatření

Datum 2020-04-25
Velikost souboru 95.68 KB
Stáhnout 7

Opatření Vlády ČR - prodlužení platnosti opatření obecné povahy

Datum 2020-04-25
Velikost souboru 343.51 KB
Stáhnout 8