Kategorie: Edeska
Strana 8 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:
  • 133/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 134/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • 135/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
  • 136/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Datum 2020-03-27
Velikost souboru 132.37 KB
Stáhnout 10

Sbírka zákonů č. 130-132 / 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.3.2020 č. 305, 309 a 310 - poskytování nepojistných sociálních dávek, vyjímky pro přeshraniční pracovníky.

Datum 2020-03-26
Velikost souboru 96.38 KB
Stáhnout 12
Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Datum 2020-03-26
Velikost souboru 267.45 KB
Stáhnout 15

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020 k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám, které je účinné od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin.

Datum 2020-03-26
Velikost souboru 1.32 MB
Stáhnout 13

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Datum 2020-03-26
Velikost souboru 94.73 KB
Stáhnout 10

Informace Ministerstva vnitra ČR k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu.

Datum 2020-03-25
Velikost souboru 163.89 KB
Stáhnout 13

Obsahuje:

  • Tisková zpráva MŽP - S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce.
  • Tisková zpráva MŽP - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu.
Datum 2020-03-25
Velikost souboru 107.63 KB
Stáhnout 17