Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 9 z 48
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 335
Dostupné soubory: 335

Výkaz o plnění rozpočtu SOP k 31.10.2020 k návrhu rozpočtu 2021

vyvěšeno: 20. 11. 2020
sejmuto: 10. 12. 2020

Datum 2020-11-20
Velikost souboru 598.85 KB
Stáhnout 45

ZÁMĚR

ZO Krakovany na svém jednání dne 18. 11. 2020 projednalo a schválilo záměr na směnu par.č. 1377/16 v k.ú. Krakovany.

Součástí schváleného záměru na směnu je

...
Datum 2020-11-20
Velikost souboru 144.18 KB
Stáhnout 40

Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2021

vyvěšeno: 19. 11. 2020

Datum 2020-11-19
Velikost souboru 135.15 KB
Stáhnout 39

Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Krakovany na roky 2022 - 2024.

vyvěšeno: 19.11.2020

Datum 2020-11-19
Velikost souboru 124.17 KB
Stáhnout 37

Návrh rozpočtu Svazku obcí Týnecko na rok 2021

vyvěšeno: 19. 11. 2020

Datum 2020-11-19
Velikost souboru 66.06 KB
Stáhnout 34

Informace o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Týnecko na roky 2022 až 2026.

vyvěšeno: 19. 11. 2020

Datum 2020-11-19
Velikost souboru 262.86 KB
Stáhnout 29

Elektronická dražba, číslo jednací: 164 D 3632/20-7

vyvěšeno: 18. 11. 2020

Datum 2020-11-18
Velikost souboru 207.56 KB
Stáhnout 40