Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 9 z 90
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 625
Dostupné soubory: 625

Oznámení veřejnou vyhláškou - Městský úřad Kolín

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici II/322 a na místních komunikacích

...
Datum 2023-07-10
Velikost souboru 1.07 MB
Stáhnout 80

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20.

...
Datum 2023-07-07
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Obsahuje soubory:

  • audit 22.pdf
  • FIN 22.pdf
  • Finanční vypořádání poskytnutých příjemcům.pdf
  • Protokol o schválení ZÚ
...
Datum 2023-06-22
Velikost souboru 9.57 MB
Stáhnout 67

1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022
2. Informace o

...
Datum 2023-06-20
Velikost souboru 93.96 KB
Stáhnout 38

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 21. 6. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-06-14
Velikost souboru 0
Stáhnout 0

Kolegium starostů na svém jednání dne 12. června 2023 schválilo:

  • Usnesením č. 3/2023 závěrečný účet Svazku obcí Týnecko
  • Usnesením č. 4/2023 účetní závěrku Svazku obcí
...
Datum 2023-06-12
Velikost souboru 346.78 KB
Stáhnout 63

Obsah příloh:
- Účetní závěrka za rok 2022
- Závěrečný účet za rok 2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- Rozpočtové opatření č.

...
Datum 2023-05-31
Velikost souboru 1.56 MB
Stáhnout 74