Finanční úřad pro Středočeský kraj

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákonač. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

 

ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019

 

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

k nahlédnutíhromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daněz nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věcinacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

 

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v přílozepokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisunebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištíchfinančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 ana internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

 

ing. Zdeněk Bilec

ředitel odboru

Attachments:
Download this file (daň_z_nemovitosti.pdf)Daň z nemovitosti[Příloha č. 1]84 kB
Download this file (daň__z_nemovotosti_II.pdf)Daň z nemovitosti[Příloha č. 2]79 kB

jarní slevy uhli 2019

Attachments:
Download this file (Chvaletice_Havelka_2019.pdf)Uhelné sklady Chvaletice[Dopis od J. Havelky]937 kB
Download this file (jarní_slevy_uhli_2019.pdf)Havelka - jarní slevy uhlí[Slevový leták.]25 kB

Kreativní vouchery jsou programem pro malé a střední podniky Středočeského kraje. Tyto podnikatelské subjekty tvoří důležitou součást lokální ekonomiky, kterou je dobré podporovat. Středočeské inovační centrum už podruhé formou výzvy oslovuje středočeské firmy a propojuje je s kreativci z celé České republiky. "Víme, že dobrý design dělá dobrý obchod. Když máte kvalitní web, zaujmete návštěvníky. Produkty v hezkém obalu se zase lépe prodávají. Proto chceme umožnit podnikatelům v kraji, aby posouvali své podnikání a využili finanční pomoci k inovacím, které třeba odkládali. Věříme, že tím zvýšíme jejich konkurenceschopnost v Česku i zahraničí,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

Kreativní vouchery Středočeské inovační centrum vyhlašuje podruhé. Poprvé byly spuštěny v loňském roce. „Díky podpoře od SIC formou Kreativního voucheru jsme navázali spolupráci s kreativním studiem We are productions a vytvořili jsme video, které představuje společnost DEVINN prostřednictvím našich myšlenek, projektů, ale i atmosféry, ve které pracujeme“, popisuje výhody kreativního voucheru Jana Sobotová z firmy DEVINN, specialisty na vývojové služby v oblasti automotive.


Zažádat o Kreativní voucher je snadné. Podnikatel si vybere z Kreativní galerie, ve které je více než 100 kreativců. Domluví se na zakázce a poté zažádá o Kreativní voucher. Po schválení dotace realizuje zakázku a SIC mu ji poté zpětně, ale rychle proplatí až do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů. Minimálně dostane 50 000 Kč, maximálně 300 000 Kč. Celkem SIC rozdá nejrychlejším žadatelům 5 000 000 Kč, které na tento program vyčlenil Středočeský kraj ze svých zdrojů. Nejedná se tedy o zahraniční dotaci, ale přímou podporu ze strany kraje vůči regionálním podnikatelům. 


Budeme Vám také velmi vděční za zpětnou vazbu, jestli Vás Kreativní vouchery zaujaly, a zda nám jej pomůžete dostat mezi co nejvíce lidí.


Josef Říkovský
Manažer operativy
Attachments:
Download this file (Kreativní_voucher.pdf)Kreativní vouchery Středočeského kraje[Leták]1358 kB

 

Žluté popelnice

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 bude vývoz žlutých popelnic!

 

Bioodpad (hnědé popelnice)

V úterý 9. 4. 2019 bude první vývoz bioodpadu (hnědé popelnice).

Začne tak cyklus lichý týden bioodpad, sudý týden komunální odpad.

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne z technických důvodů letos v termínu 15.-16. 6. 2019.

Svoz je určen pouze pro občany Krakovan a Božce.

Popelnice žlutá  Popelnice hnědá