Vážení členové MAS Zálabí,

v souvislosti s přípravou nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na rozvoj území naší MAS.

V rámci dotazníkového šetření se Vás ptáme, jak se vám žije v našem regionu, a jaké potřeby a problémy v území vnímáte. Cílem je tyty potřeby zmapovat a přenést je do nové Strategie MAS Zálabí pro období 2021-2027. Tento dokument pomůže našemu regionu získávat finanční prostředky z dotačních programů EU.

Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut času.

 

Odkaz na dotazník naleznete zde:

 

Za vyplnění Vám předem děkujeme.


Tým kanceláře MAS Zálabí, z.s.

 

Místní akční skupina Zálabí

čez

Attachments:
Download this file (priloha_881735725_0_Letak_kampan_obce.pdf)ČEZ - léta s letáky končí[Nový způsob informování o odstávkách.]268 kB

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, které stanovuje harmonogram testování zaměstnanců na přítomnost nemoci COVID-19 u stanovených kategorií firem začne rovněž testování provozního personálu dopravců.

Vzhledem k nepředvídatelnosti výsledků testů v průběhu celého týdne nelze vyloučit  mimořádné situace v provozu veřejné dopravy.

Vláda ČR stanovila v minulých dnech harmonogram testování zaměstnanců jednotlivých firem, které dle počtu zaměstnanců zařadila do jednotlivých kategorií podle jejich počtu. Toto opatření, které má napomoci snížení výskytu nemoci COVID-19 v České republice se samozřejmě dotkne také dopravních společností, které zajišťují veřejnou hromadnou dopravu. Vzhledem k tomu, že testování bude probíhat vždy před nástupem aktivních zaměstnanců do služby, což největší komplikace může přinášet v časném ranním období a těsně navazujícím, nelze předem odhadnout, u jakého procenta z nich může být nákaza odhalena a jaký celkový dopad může mít zjištěné procento nakažených v daný okamžik dopad na chod celé provozovny včetně zajišťovaných spojů. Z tohoto důvodu může docházet k personálním výpadkům v řadách řidičů, které se automaticky projeví v nezajištění potřebného počtu spojů na jednotlivých linkách.

Z tohoto důvodu doporučujeme cestujícím pravidelně sledovat on-line informace ve vyhledávačích dopravních spojení (www.idos.cz), popř. na stránkách dopravců zajišťujících dopravní obsluhu v daném území aktuální polohu spoje. Dispečink Pražské integrované dopravy (PID) bude v úzkém kontaktu s dopravci a aktualizovat případné mimořádné situace na jednotlivých linkách PID na webových stránkách www.pid.cz, které jsou k dispozici i v aplikaci PID lítačka v sekci „omezení a výluky“ – „mimořádnosti“.

V případě, že by se situace v některých oblastech Středočeského kraje dostala v pracovních dnech do kritické situace, bude nutné na ně reagovat mimořádnými opatřeními v podobě nasazení např. sobotních jízdních řádů. Toto opatření sice nezajistí adekvátní dopravní obslužnost v dotčených oblastech, ale je alespoň předjímatelné z pohledu dodržování platného jízdního řádu.

Vážení cestující, doufáme, že bude k těmto situacím docházet v co nejmenší míře, nicméně je nutné Vás o jejich možnosti předem informovat, aby bylo možné se na ně alespoň v určité míře připravit.

IDSK, p.o. 

Attachments:
Download this file (Testování_řídičů.pdf)Tisková zpráva - dokument[Testování řidičů veřejné dopravy může vést k mimořádným situacím ve veřejné dopravě]127 kB

Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí.


Nabízíme:

  • zajímavou a různorodou práci v oblasti nemocenského pojištění
  • zázemí stabilního zaměstnavatele
  • profesní růst
  • možnost dalšího vzdělávání
  • stravenky
  • 25 dnů dovolené
  • 5 dnů indispozičního volna (tzv. sick days)
  • ubytování v ubytovně hotelového typu (v případě místa výkonu práce v Praze)
  • volná místa ve služebním i pracovním poměru v 8. a 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
  • nástup dle dohody

 

Více info v příloze.

Attachments:
Download this file (Leták_-_PSSZ.pdf)Volné pracovní pozice - Pražská správy sociálního zabezpečení[Leták s podrobnějšími informacemi.]323 kB