Screenshot 20220404 160626 2 

 

 

ukrajina letak13

Attachments:
Access this URL (https://www.obec-krakovany.cz/images/aktuality/UK/ukrajina_letak13.pdf)Info[česky]0 kB
Access this URL (https://www.obec-krakovany.cz/images/aktuality/UK/ukrajina_letak13_UA.pdf)Info[ukrajinsky]0 kB

 

 

Srdečně Vás zveme k účasti na jedenáctém ročníku akce

Svátky Labe,

která se bude konat 

v sobotu 4. června 2022 v rekreačním areálu Marina v Týnci nad Labem. 

 

Organizátory akce jsou Město Týnec nad Labem, Místní akční skupina Zálabí, Marina Týnec nad Labem a Svaz rybářů.

V příloze naleznete bližší informace o akci a také přihlášku do závodu. Další informace budou průběžně aktualizovány rovněž na www.svatkylabe.cz.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Informace_pro_závodníky_2022.pdf)Závody dračích lodí 4. června 2022[Informace pro závodníky]123 kB
Download this file (Přihláška_2022.doc)Závody dračích lodí 4. června 2022[přihláška]29 kB

Vyhlášení období déletrvajícího sucha

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

Období déletrvajícího sucha je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízením Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete zde.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • používání zábavní pyrotechniky,
  • vypouštění „lampionů štěstí“,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!

portal stkraj