Žluté popelnice

Ve čtvrtek 13. 1. 2022 bude svoz žlutých popelnic.

Další svoz bude 10. 2. 2022.

 

Bioodpad (hnědé popelnice)

Ve středu 12. 1. 2022 bude svoz bioodpadu.

Další svoz bude 9. 2. 2022.

 

Směsný odpad

Ve úterý 11. 1. 2022 bude svoz bioodpadu.

Další svozy budou každý týden až do dubna 2022.

Popelnice žlutá  Popelnice hnědá