Žluté popelnice

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 bude vývoz žlutých popelnic!

 

Bioodpad (hnědé popelnice)

Od úterý 13. 4. 2021 začne pravidelný svoz bioodpadu.

Tzn. lichý týden v úterý bude svoz bioodpadu (hnědé popelnice).

V sudý týden v úterý bude svoz směsného odpadu (černé popelnice).

Střídání bude probíhat až do 23. 11. 2021.

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

V sobotu 10.4.2021 v čase 8:35 - 10:35 hod. proběhne svoz svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Další bude až na podzim 2021. Svoz je určen pouze pro občany Krakovan a Božce.

Popelnice žlutá  Popelnice hnědá

 

 

Právě vyšlo březnové vydání Novin Krakovan a Božce.

 

 

 

Vážení členové MAS Zálabí,

v souvislosti s přípravou nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na rozvoj území naší MAS.

V rámci dotazníkového šetření se Vás ptáme, jak se vám žije v našem regionu, a jaké potřeby a problémy v území vnímáte. Cílem je tyty potřeby zmapovat a přenést je do nové Strategie MAS Zálabí pro období 2021-2027. Tento dokument pomůže našemu regionu získávat finanční prostředky z dotačních programů EU.

Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut času.

 

Odkaz na dotazník naleznete zde:

 

Za vyplnění Vám předem děkujeme.


Tým kanceláře MAS Zálabí, z.s.

 

Místní akční skupina Zálabí

čez

Attachments:
Download this file (priloha_881735725_0_Letak_kampan_obce.pdf)ČEZ - léta s letáky končí[Nový způsob informování o odstávkách.]268 kB