Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 7 z 85
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 594
Dostupné soubory: 594

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 1. 3. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-04-05
Velikost souboru 0
Stáhnout 2

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

při opravě mostu v Týnci nad Labem - úprava dopravního značení.

vyvěšeno: 4. 4. 2023

sejmuo: 21. 4. 2023

Datum 2023-04-04
Velikost souboru 143.42 KB
Stáhnout 68

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy - stanovení přechodné úprav provozu (omezení dopravy mezi obcemi Tři Dvory a Lžovice)

vyvěšeno:

...
Datum 2023-03-22
Velikost souboru 2.25 MB
Stáhnout 69

Územní plán obce Krakovany, úplné znění po změně č. 1, nabyl účinnosti dne 17.3.2023. 

Územní plán včetně příloh je ke stažení v přiložených souborech. 

Přiložené

...
Datum 2023-03-17
Velikost souboru 10.76 MB
Stáhnout 79

Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Krakovany podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

...
Datum 2023-03-02
Velikost souboru 34.34 MB
Stáhnout 130

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat

...
Datum 2023-02-23
Velikost souboru 518.2 KB
Stáhnout 77

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 1. 3. 2023 

 Datum
...
Datum 2023-02-21
Velikost souboru 0
Stáhnout 4