Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 10 z 71
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 495
Dostupné soubory: 495

Změna mimořádného opatření MZ ČR ze dne 1. 11. 2021 – testování ve vybraných školách

  • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém
...
Datum 2021-11-01
Velikost souboru 0
Stáhnout 78

Záměr na pronájem parcely č. 1151 v k.ú. Krakovany

vyvěšeno: 26.10.2021
sejmuto: 12. 11. 2021

Datum 2021-10-26
Velikost souboru 125.95 KB
Stáhnout 96

Nová mimořádná opatření MZ ČR ze dne 25.10.2021

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 1.
...
Datum 2021-10-25
Velikost souboru 0
Stáhnout 76

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (veřejná vyhláška) - vydání společného povolení vodního díla „Výstavba kanalizace včetně ČOV 500EO,

...
Datum 2021-10-25
Velikost souboru 685.05 KB
Stáhnout 90

Nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR ze dne 20. 10. 2021

  • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a
...
Datum 2021-10-22
Velikost souboru 0
Stáhnout 79

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 20. 10. 2021

...
Datum 2021-10-13
Velikost souboru 0
Stáhnout 85

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021

Výsledky hlasování za územní celky...

Datum 2021-10-11
Velikost souboru 182.34 KB
Stáhnout 90