Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 8 z 64
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 443
Dostupné soubory: 443

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 28. 5. 2021

  • Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [
...
Datum 2021-06-01
Velikost souboru 0
Stáhnout 47

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 2. 6. 2021

...
Datum 2021-05-25
Velikost souboru 0
Stáhnout 58

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny - projednáno vládou 24. 5. 2021

  • Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [
...
Datum 2021-05-25
Stáhnout 52

Novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR ze dne 21.5.2021

...
Datum 2021-05-25
Stáhnout 62

Obsah příloh:

  • Návrh závěrečného účtu za rok 2020
  • Inventarizační zpráva 2020
  • Zpráva o výsledcích přezkoumání územního samosprávního celku (Audit
...
Datum 2021-05-21
Velikost souboru 2.94 MB
Stáhnout 37

Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obci Týnecko za rok 2020

vyvěšeno: 19. 5. 2021

sejmuto: 7. 6. 2021

Datum 2021-05-19
Velikost souboru 150.87 KB
Stáhnout 38

Mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021

Datum 2021-05-18
Velikost souboru 0
Stáhnout 52