Úřední deska

Kategorie: Edeska
Dostupné soubory: Strana 8 z 71
folderEdeska
Podkategorií: 0
Souborů: 495
Dostupné soubory: 495

Aukční vyhláška - elektronická aukce

  • Předmětem auce je hrobové místo č. 170 na hřbitově v Krakovanech.
Datum 2021-11-30
Velikost souboru 1.57 MB
Stáhnout 77

Mimořádné jednání vlády 26. 11. 2021, mimořádné opatření MZ ČR a krizové opatření vlády

  • Usnesení vlády č. 1084 Krizové opatření k zamezení importu nové varianty
...
Datum 2021-11-29
Velikost souboru 0
Stáhnout 70

Mimořádné jednání vlády 25. 11. 2021, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření

Vláda vyhlásila nouzový stav na 30 dní s platností od 00:00 hod.

...
Datum 2021-11-26
Velikost souboru 0
Stáhnout 70

Vyhláška nahrazuje: 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

...
Datum 2021-11-25
Velikost souboru 126.01 KB
Stáhnout 62

Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022

vyvěšeno: 25. 11. 2021
sejmuto: 22. 12. 2021

Datum 2021-11-25
Velikost souboru 135.25 KB
Stáhnout 57

Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2025

vyvěšeno: 25.11.2021
sejmuto: 22. 12. 2021

Datum 2021-11-25
Velikost souboru 123.49 KB
Stáhnout 58

Návrh rozpočtu Svazku obcí Týnecko na rok 2022

vyvěšeno: 22. 11. 2021
sejmuto: 7. 12. 2021

Datum 2021-11-22
Velikost souboru 51.29 KB
Stáhnout 61