Test-jdownloads

Podrobnosti o souboru

Územní plán obce Krakovany Územní plán obce Krakovany 2015 OBLÍBENÉ

Soubor obsahuje následující přílohy:

- OOP č 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015, kterým se vydává územní plán KRAKOVANY
- Územní plán Územní plán obce Krakovany - textová část
- I-1 Příloha ÚP: I-1_141208_UP_Krakovany_ZCU (výkres základního členění)
- I-2a Příloha ÚP: I-2a_150421_UP_Krakovany_HV5000 (hlavní výkres)
- I-2b Příloha ÚP: I-2b_150421_UP_Krakovany_HV (hlavní výkres)
- I-3 Příloha ÚP: I-3_150421_UP_Krakovany_VI (veřejná infrastruktura)
- I-4 Příloha ÚP: I-4_141202_UP_Krakovany_VPS 2 (veřejně prospěšné st)
- II-1a Příloha ÚP: II-1a_150421_UP_Krakovany_KV5000 (koordinační výkres)
- II-1b Příloha ÚP: II-1b_150421_UP_Krakovany_KV (koordinační výkres)
- II-2 Příloha ÚP: II-2_141204_UP_Krakovany_SV (výkres širších vztahů)
- II-3 Příloha ÚP: II-3_141202_UP_Krakovany_ZPF (předpokládané zábory ZPF)

Information
Datum 2015-07-09
Verze:
Velikost 15.15 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 1.717
Licence