Obecní výbory v letech 2010 - 2014

Po komunálních volbách v roce 2010 rozhodlo Obecní zastupitelstvo v Krakovanech o ustanovení těchto výborů: výbor finanční, sociální, školský, kultury a partnerských vztahů, sportu a mládeže, kontrolní a životního prostředí.

Výbory pracovaly do roku 2014 jako odborné a iniciativní orgány obecního zastupitelstva, a to v následujícím složení:

Finanční výbor

 • Předseda: Marta Bláhová
 • Členové: Dagmar Tlučhořová, Marie Drábková

Kontrolní výbor

 • Předseda: František Chmelík
 • Členové: Ing. Radek Rejfek, Miroslav Zavadil

Výbor sportu a mládeže

 • předseda: Ing. Jiří Beneš
 • členové: Zdeněk Douděra, Martina Dostálová, Jakub Vojtíšek, Ondřej Beneš

Školský výbor

 • Předseda: Eva Benešová
 • Členové: Jana Špinková, Petra Hrubá

Výbor kultury a partnerských vztahů

 • Předseda: Ludmila Podlešáková
 • Členové: Radka Březinová, Kateřina Horáčková, Pavel Dostál, Jan Špinka

Výbor životního prostředí

 • Předseda: Pavel Kalina
 • Členové: Monika Černá, Vladimír Vrabec

Sociální výbor

 • Předseda: Miloslava Čábelková
 • Členové: Vlasta Houšťová, Ludmila Vrabcová