Obecní výbory v letech 2014 - 2018

Po komunálních volbách v roce 2014 rozhodlo Obecní zastupitelstvo v Krakovanech o ustanovení těchto výborů: výbor finanční, sociální, školský, kultury a partnerských vztahů, sportu a mládeže, kontrolní a životního prostředí.

Výbory pracovaly do roku 2018 jako odborné a iniciativní orgány obecního zastupitelstva, a to v následujícím složení: 

Finanční výbor

 • Předseda: Mgr. Roman Pecka
 • Členové: Dagmar Tlučhořová, Marie Drábková

Kontrolní výbor

 • Předseda: Ilona Formánková
 • Členové: František Chmelík, Miroslav Zavadil

Výbor sportu a mládeže

 • předseda: Ing. Jiří Beneš
 • členové: Tereza Benešová, Ondřej Beneš, Jakub Vojtíšek, Gabriela Májová

Školský výbor

 • Předseda: Lenka Ouzká
 • Členové: Eva Benešová, Romana Kulhavá

Výbor kultury a partnerských vztahů

 • Předseda: Ludmila Podlešáková
 • Členové: Radka Březinová, Lenka Poláková, Věra Chmelíková, Leona Pospíšilová, Jana Špinková, Lukáš Dostál, Lukáš Svoboda, Josef Koláčný ml.

Výbor životního prostředí

 • Předseda: Pavel Dostál
 • Členové: Ing. Šárka Drvotová, Jan Špinka

Sociální výbor

 • Předseda: Miloslava Čábelková
 • Členové: Ludmila Vrabcová, Lucie Kašparová, Lenka Koláčná