Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Dne 21. srpna uplynulo padesát let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Tanky a obrněné transportéry s bílými invazními pruhy silou ukončily tzv. pražské jaro.

Přečtěte si, jak tyto události zaznamenal v krakovanské kronice tehdejší kronikář Zdeněk Mikeš.

V roce 1973 projednala rada MNV Krakovany tento zápis v kronice a dospěla k závěru, že hodnocení politických událostí roku 1968 bylo kronikářem zaujaté, nepravdivé a neobjektivní. Proto rada MNV na své schůzi dne 7. 12. 1973 schválila zvláštní doplněk k zápisu kronikáře, který byl vlepen do kroniky jako její součást.

 

Výsledek obrázku pro 21 srpen 1968

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Přeloučska: