Volby do Zastupitelstva obce Krakovany
konané ve dnech 5. a 6. října 2018


Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. q) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Krakovany, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků: 2

 • Sídlo volebního okrsku č. 1: Základní škola Krakovany, Krakovany čp.113, 281 27 - přízemí
 • Sídlo volebního okrsku č. 2: Zdravotní středisko Krakovany, Krakovany čp.53, 281 27- čekárna
 • Sídla volebních okrsků

 

Průběh voleb

 • Volební urny se otevřou v pátek 5. října 2018 ve 14:00 hod. a uzavřou ve 22:00 hod.
 • V sobotu 6. října 2018 se otevřou v 8:00 hod. a uzavřou ve 14.00 hod.

 

Užitečné odkazy:

Pozvánka na „Krakovanské posvícení“ 21. - 23. 9. 2018

 

 Výstava ZO ČSCH Krakovany

 • Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů
 • sobota 22. 9. 2018 od 13:00 do 18:00 hod.
 • neděle 23. 9. 2018 od 8:00 do 16:00 hod.
 • sobota 22. 9. od 18:00 hod. posezení s Tetavankou

 

50000000 

 Lunapark

 • Lunapark pana Šmída se svými atrakcemi bude tradičně na starém fotbalovém hřišti.
 • Letos se můžete těšit na rozšířenou nabídku atrakcí.
 • sobota 22. 9. a neděle 23. 9. 2018

m lunapark 10422

Prohlédněte si virtuálně obec Krakovany.

http://www.virtualtravel.cz/export/krakovany

 

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Dne 21. srpna uplynulo padesát let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Tanky a obrněné transportéry s bílými invazními pruhy silou ukončily tzv. pražské jaro.

Přečtěte si, jak tyto události zaznamenal v krakovanské kronice tehdejší kronikář Zdeněk Mikeš.

V roce 1973 projednala rada MNV Krakovany tento zápis v kronice a dospěla k závěru, že hodnocení politických událostí roku 1968 bylo kronikářem zaujaté, nepravdivé a neobjektivní. Proto rada MNV na své schůzi dne 7. 12. 1973 schválila zvláštní doplněk k zápisu kronikáře, který byl vlepen do kroniky jako její součást.

 

Výsledek obrázku pro 21 srpen 1968

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Přeloučska: