Pozvánka na „Krakovanské posvícení“ 21. - 23. 9. 2018

 

 Výstava ZO ČSCH Krakovany

  • Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů
  • sobota 22. 9. 2018 od 13:00 do 18:00 hod.
  • neděle 23. 9. 2018 od 8:00 do 16:00 hod.
  • sobota 22. 9. od 18:00 hod. posezení s Tetavankou

 

50000000 

 Lunapark

  • Lunapark pana Šmída se svými atrakcemi bude tradičně na starém fotbalovém hřišti.
  • Letos se můžete těšit na rozšířenou nabídku atrakcí.
  • sobota 22. 9. a neděle 23. 9. 2018

m lunapark 10422

Prohlédněte si virtuálně obec Krakovany.

http://www.virtualtravel.cz/export/krakovany

 

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Dne 21. srpna uplynulo padesát let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa. Tanky a obrněné transportéry s bílými invazními pruhy silou ukončily tzv. pražské jaro.

Přečtěte si, jak tyto události zaznamenal v krakovanské kronice tehdejší kronikář Zdeněk Mikeš.

V roce 1973 projednala rada MNV Krakovany tento zápis v kronice a dospěla k závěru, že hodnocení politických událostí roku 1968 bylo kronikářem zaujaté, nepravdivé a neobjektivní. Proto rada MNV na své schůzi dne 7. 12. 1973 schválila zvláštní doplněk k zápisu kronikáře, který byl vlepen do kroniky jako její součást.

 

Výsledek obrázku pro 21 srpen 1968

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Přeloučska: