Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 27.3. Jednání ZO 27.3.2024

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 27. 3. 2024 

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
20.3.2024 Budova OÚ 27.3.2024 18:30 Jednání ZO

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kutné hoře – Evangelický kostel Krakovany
 4. Usnesení č. 2/2024 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda u umístění stavby č.IV-12-6033869
 5. Usnesení č. 3/2024 – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6032440/VB/01
 6. Jmenování konkurzní komise a tajemníka pro konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín
 7. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
 8. Darovací smlouva Toyota Motor Manufacturing Czech Republic
 9. Darovací smlouva SOP a.s
 10. Darovací smlouva Krakovanské bábovky
 11. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Týnec nad Labem – žádost o finanční příspěvek
 12. Žádost o finanční příspěvek Domácí hospic SRDCEM
 13. Den seniorů
 14. Kalkulace COLMEX - workout
 15. Cenová nabídka oprava komunikací Silnice Cajk, s.r.o.
 16. Závěrečný audit Středočeského kraje
 17. Rozpočtové opatření č. 2
 18. Ostatní
Information
Datum 2024-03-20
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 0
Licence