Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 13.9. Jednání ZO 13.9.2023

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 13. 9. 2023 

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
6.9.2023 Budova OÚ 13.9.2023 18:30 Jednání ZO

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Žádost o finanční příspěvek Diakonie Broumov
 4. Žádost o finanční příspěvek Chovatelé výstava
 5. Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda
 6. Žádost o finanční příspěvek – D.T.
 7. Záměr na prodej části parcely čp. 121 kú Krakovany
 8. Černohlávek oil - Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb
 9. Dohoda o spolupráci – Probační a mediační služba
 10. Rozpočtové opatření č.5
 11. Ostatní
Information
Datum 2023-09-06
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 0
Licence